پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

 پرسشنامه آلکسی تایمیای تورنتو

 (TAS)

این مقیاس در سال 1986 توسط تایلور ساخته شد و در سال 1994 توسط بگبی و همکارانش تجدید نظر گردید. در این مقیاس بیست عبارتی، سازه آلکسی‌تایمیا در سه زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسات (DIF)، دشواری در توصیف احساسات (DDF) و تفکر با جهت‌گیری خارجی (EOT) ارزیابی می‌شود. خرده‌مقیاس اول شامل 7 عبارت است (1، 3، 6، 7، 9، 13 و 14) که توانایی آزمودنی در شناسایی احساساتش و تمایز میان احساسات با حس‌های بدنی را ارزیابی می‌کند. زیرمقیاس دوم 5 عبارت دارد (2، 4، 11، 12 و 17) که توانایی شخص در بیان احساسات و این‌که آیا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر، می‌سنجد. زیرمقیاس سوم 8  عبارت دارد (5، 8، 10، 15، 16، 18، 19 و 20) و میزان درون‌نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش و دیگران را بررسی می‌کند. 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@


http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547 

 


شاخص سازگاری جوانان

(YCI)

 

معرفی

شاخص سازگاری جوانان در سال 1996 توسط مک کوبین، تامسون و الوربه منظور سنجش سازگاری جوانان طراحی شد. این آزمون 31 عبارتی نسبت به تفاوت‌های قومی حساس است. شاخص سازگاری جوانان در اصل به منظور مطالعه‌ی جوانان آفریقایی ـ آمریکایی که تحت درمان اقامتگاهی بودند، تهیه شده است. شاخص سازگاری جوانان نسخه‌ی تغییر شکل یافته‌ی ابزار جهت‌گیری مقابله‌ای نوجوانان در برابر تجارب مشکل‌زا است که اولویت‌های پاسخ‌دهی مقابله‌ای افراد را مشخص می‌سازد. این آزمون دارای سه زیر‌مقیاس است که میزان رفتارهای سازگاری جوانان و راهبردهای کنترل محرک‌های تنش‌زا و فشارها را ارزیابی می‌کند.

زیرمقیاس‌ها عبارتند از: رشد معنوی و شخصی جوانان؛ ارزیابی مثبت جوانان و حل مشکلات؛ ارتباط آتشین جوانان و مدیریت تنش. شاخص سازگاری جوانان یک ابزار خودگزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای مشخص سازد که هنگام مواجهه با مشکلات به چه میزان از رفتارهای مطرح شده استفاده می‌کند. این ابزار اساساً به عنوان مقیاسی به منظور ارزیابی تأثیر مداخلات درمانی از زمان آغاز تا زمان تکمیل برنامه‌های درمانی به کار رفته است.توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سازگاری جوانان و تگ جهت‌گیری و تگ اولویت‌ و تگ پاسخ‌دهی


شاخص رضایت زناشویی 
 (IMS) 
  
معرفی 
شاخص رضایت زناشویی در سال 1997 توسط هادسونبه منظور سنجش میزان، شدت یا بزرگی مسأله‌ای که فرد در رابطه‌ی زناشویی‌اش با آن مواجه است، طراحی شده است. در این مقیاس رابطه به عنوان یک پدیده‌ی یگانه دانسته نمی‌شود، بلکه برداشت یکی از طرفین از مشکلاتی که در رابطه وجود دارد، سنجیده می‌شود. در شاخص رضایت زناشویی سازگاری زناشویی سنجیده نمی‌شود، زیرا ممکن است یک زوج به سازگاری خوبی رسیده باشند اما هنوز اختلاف و نارضایتی زیادی بین آن‌ها وجود داشته باشد. 
این مقیاس یک ابزار خودگزارشی 25 عبارتی است که آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 7 درجه‌ای مشخص سازد که هر مقیاس تا چه حد درباره‌ی وی صدق می‌کند. 


توجه: 

 این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ رضایت زناشویی و تگ سنجش و تگ سازگاری و تگ نارضایتی


 دلیل زندگی کردن برای نوجوانان

 (RFL-A)

 

معرفی

پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان در سال 1998 توسط عثمانو همکاران به منظور ارزیابی ویژگی‌های سازگارانه‌ی نوجوانانی که خودکشی می‌کنند، طراحی شد. این آزمون دارای 32 عبارت است که به ارزیابی دسته‌ای از باورها و نگرش‌های نوجوانانی که خودکشی نمی‌کنند و آن‌هایی که خودکشی می‌کنند پرداخته و آن‌ها را از هم متمایز ساخته است. پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان بر اساس تعدادی از مطالعات که در آن‌ها از روش‌شناسی دقیقی برای شناخت دلایل نوجوانانی که خودکشی نمی‌کنند (یا دلایل آن‌ها برای زندگی کردن) شکل گرفته است. به عبارت دیگر این مقیاس به منظور بررسی این موضوع که «چرا شخصی خودکشی نمی‌کند؟»، طراحی شده است و دارای 5 بعد است که عبارتند از: خوش‌بینی نسبت به آینده، نگرانی‌های مربوط به خودکشی، اتحاد خانواده، حمایت و پذیرش همسالان و خویشتن‌پذیری. با توجه به هدف پژوهش ممکن است نمره کلی آزمون یا نمره زیرمقیاس‌های آن مورد استفاده قرار گیرند.توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ نوجوانان و تگ خودکشی و تگ اتحاد خانواده و تگ خوش‌بینی


پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی

 (PCI)

پرسشنامه ارتباط اولیه در سال 1967 توسط لاکو همکاران به منظور سنجش ارتباط زناشویی طراحی شد. این آزمون یک ابزار خودگزارشی 25 عبارتی است و آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 5 درجه‌ای (از هرگز = 1 تا همیشه = 5) مشخص سازد تا چه حد رفتارهای مطرح شده در هر عبارت را انجام می‌دهد. نمره کل پرسشنامه ارتباط اولیه حاکی از منطقی بودن ارتباط بین زوجین است. پژوهشگران مختلف زیرمقیاس‌های متفاوتی را برای این آزمون در نظر گرفته‌اند، از جمله زیرمقیاس‌های ارتباط کلامی و غیر کلامی که از اعتبار صوری به‌دست آمده است و دو زیرمقیاس دیگر که از تحلیل عاملی به‌دست آمده‌اند: 1ـ برداشت فرد از توانایی ارتباطی خودش؛ 2ـ برداشت همسر فرد از توانایی‌های ارتباطی او. با توجه به تفاوت‌های مربوط به زیرمقیاس‌ها و مشکلات تعبیر و تفسیر آن‌ها، توصیه می‌شود نمره کل مقیاس مورد استفاده قرار گیرد. برای به‌دست آوردن نمره دقیق، زن و شوهر هر دو باید پرسشنامه را تکمیل نمایند.توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سنجش ارتباط و تگ زناشویی و تگ خودگزارشی و تگ زوجین


 مقیاس سلامت خانواده اصلی

 (FOS)

 

مقیاس سلامت خانواده اصلی در سال 1985 توسط هواشتاتو همکارانش به منظور ارزیابی میزان سلامت در خانواده اصلی از دید خود فرد ساخته شده است. این مقیاس با 40 عبارت برای سنجش دیدگاه فرد در مورد میزان سلامت خانواده اصلی‌اش طراحی شده است. مقیاس سلامت خانواده اصلی بر آزادی و صمیمیت به عنوان دو مفهوم اساسی در یک زندگی خانوادگی سالم تمرکز دارد.

در این مدل، خانواده سالم از طریق تأکید بر این موارد آزادی را ایجاد می‌نماید: شفافیت اظهارات، مسئولیت پذیری، احترام به دیگران، باز بودن نسبت به دیگران و پذیرش جدایی و شکست. بر اساس این الگو خانواده سالم خانواده‌ای است که صمیمیت در آن به این روش‌ها ایجاد می‌شود: ترغیب افراد به بیان طیفی از احساسات، ایجاد محیطی گرم در خانواده که به عنوان حال و هوا از آن یاد می‌شود، حل اختلافات بدون استرس اضافی، تشویق دلسوزی یا همدرد و ایجاد اعتماد به انسان‌ها به این عنوان که انسان‌ها در اصل خوب هستند. این مقیاس به ویژه در خانواده درمانی مربوط به مسائل خانواده اصلی مفید واقع می‌شود.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ خانواده اصلی و تگ آزادی و تگ شفافیت و تگ تشویق دلسوزی


مقیاس ثبات کودکان

 (PS)

 

مقیاس ثبات کودکان در سال 1987 توسط لوفی و کوهن به منظور سنجش میزان پایداری در کودکان ساخته شد. این مقیاس با 40 عبارت برای ارزیابی میزان مقاومت و ایستادگی در کودکان یا توانایی ادامه کار در شرایط سخت یا حتی علی‌رغم وجود مشکلات غیر قابل حل (به‌ویژه طی مدت زمان طولانی) طراحی شده است. پایداری یک خصوصیت مهم در تحصیل و به‌طور کلی در رشد شخصیت فرد به‌شمار می‌رود. ایستادگی یکی از ویژگی‌های مهم شخصیتی است که در مراحلی از رشد کودکان و نوجوانان که در آن موفقیتشان بستگی به ادامه مطالعه یا یادگیری به مدت چندین سال دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به نظر می‌رسد که این مقیاس برای پژوهش و حتی بازبینی تلاش‌های بالینی که به‌منظور افزایش ایستادگی کودکان انجام می‌گیرد، مفید باشد.


توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ ثبات کودکان و تگ سنجش و تگ مشکلات غیر قابل و تگ افزایش ایستادگی


مقیاس باورهای غذایی غیر منطقی   (IFB)

یکی از مفاهیمی که در برنامه‌های کاهش و مدیریت وزن قابل توجه است باورهای غیر منطقی و خطاهای شناختی است، که تصحیح این باورها به سمت سالم اندیشی و ایجاد نگرش بهتر، می‌تواند در مدیریت وزن مؤثر باشد. باورهای غذایی غیر منطقی مفهومی است که از نظریه الیس گرفته شده و باورهای ناسالم افراد را نسبت به مواد غذایی می‌سنجد. در واقع باورهای غذایی غیر منطقی باورهای تحریف شده و ناسالم مربوط به مواد غذایی هستند که موفقیت در کاهش و حفظ وزن را تضعیف می‌کنند (آسبرگ، پولند،اگایوو مک دوگال، 2008).

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

     ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ باورهای غذایی و تگ مدیریت وزن و تگ خطاهای شناختی و تگ باورهای ناسالم


 پذیرش بی قید و شرط خود

 (USAQ) 

مفهوم پذیرش خود در رویکرد عقلانی ـ هیجانی الیس به معنی پذیرفتن خود به عنوان انسانی پویا، بی‌نظیر و تغییر‌پذیر است. این رویکرد به جای ترویج صرف خود تأثیرگذاری و عزت نفس، که در آنها نوعی درجه بندی نسبی مستتر است، پذیرش خود را مطرح می‌کند و تأکید دارد که ما باید خود را صرف نظر از دستاوردها «انسان ارزشمندی» بدانیم، تمامی نقاط قوت و ضعف خود را قبول کنیم، نقاط قوت را تقویت کنیم و نقاط ضعف را بهبود ببخشیم (الیس و مک لارن ، ترجمه: فیروزبخت، 1385).

پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود توسط چمبرلین و هاگادر سال 2001 طراحی شد. این پرسشنامه شامل20 عبارت و دارای دو زیرمقیاس پذیرش بی قید و شرط خود و پذیرش مشروط خود است و برای گروه سنی 14 سال و بالاتر قابل اجرا است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ رویکرد عقلانی و تگ تغییر‌پذیر و تگ نقاط قوت و تگ پذیرش بی قید و شرط


 ادراک خطر در حین  رانندگی 


پرسشنامه ادراک خطر در حین رانندگی توسط آلبرگ و راندمو و همکارانشان (سال 2001) در کشور نروژ ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 34 عبارت مربوط به وضعیت‌های پر خطر رانندگی است (برای مثال؛ رانندگی با سرعت بالاتر از 110 کیلومتر در خیابان‌های درون شهر، خوردن در حین رانندگی و ..... ).

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547

 

 

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ ادراک و تگ پر خطر و تگ رانندگی و تگ سرعت


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo