پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد


قابل توجه همراهان محترم

موسسه آزمون یار پویا

میزبان شما در نمایشگاه بین المللی تهران

سالن A2 راهرو 2 غرفه 52 انتشارات آزمون یار پویا

کلیه محصولات این موسسه در نمایشگاه با تخفیفات ویژه ارائه می گردد.نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/۱٢
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ انتشارات و تگ آزمون یار و تگ نمایشگاه کتاب و تگ بین المللی


سرخوش آن عیدی که آن بانی نور / ازکنار کعبه بنماید ظهور

قلبها را مهر هم عهدی زند / از حرم بانک انا المهدی زند . . .

 پیشاپیش عیدتان مبارک باد.


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ نوروز و تگ بانی نور و تگ کعبه و تگ هم عهدی


مقیاس ارتباط متقابل چند نسلی

 

معرفی

این مقیاس در سال 1999 توسط گوازی، سباتلی و ریس ـ وبر ساخته شده و دارای 31 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های ارتباط متقابل چند نسلی (ارتباط متقابل روان‌شناختی، ارتباط متقابل مالی، ارتباط متقابل وظیفه‌ای) است.  

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=New

 

 مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی

معرفی

این مقیاس در سال 2012 توسط یانگ و استویبر ساخته شده و دارای 12 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی (نگرانی در مورد عیب و نقص؛ امیدواری برای کمال) است. 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ کمال‌گرایی و تگ ظاهر فیزیکی و تگ نگرانی و تگ امیدواری


 

مقیاس ادراک استرس تحصیلی

 

معرفی

این مقیاس در سال 2015 توسط بدیاوی و گبریل ساخته شده و دارای 18 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های ادراک استرس تحصیلی (فشار برای کار کردن، ادراک حجم کار و امتحانات، خویشتن‌شناسی تحصیلی و محدودیت زمانی) است.  

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News مقیاس اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه

(SES-4DS)

 

معرفی

این مقیاس در سال 2016 توسط ویگا ساخته شده و دارای 20 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه (اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی، اشتیاق رفتاری و اشتیاق پویایی) است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اشتیاق پویایی و تگ اشتیاق شناختی و تگ شتیاق عاطفی و تگ اشتیاق رفتاری


مقیاس بهزیستی در کار

 

معرفی

این مقیاس در سال 2016 توسط دمو و پاسکال تهیه شده و دارای 29 عبارت بوده و هدف آن بررسی مؤلفه‌های بهزیستی در کار (عاطفه مثبت، عاطفه منفی و تحقق) است. 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


azmonyarpooya@
http://www.azmonyar.com/Index.aspx  http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=305


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ دمو و پاسکال و تگ عاطفه مثبت و تگ عاطفه منفی و تگ تحقق


مقیاس نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال عقل 

 

این مقیاس در سال 2016 توسط کینی، یاماشیتا و براون ساخته شده و دارای 17 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال عقل (محبت، آسودگی، همبستگی، دلبستگی و اشتیاق) است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=3057


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ محبت و تگ همبستگی و تگ دلبستگی و تگ اشتیاق


 مقیاس صفات شخصیتی سایکوپاتیک

(PPTS)

 

این پرسشنامه در سال 2016 توسط بادیشک، دیبوسکا، دینگرا، دلیزی ساخته شده و دارای 20 عبارت بوده و هدف آن بررسی مؤلفه‌های صفات شخصیتی سایکوپاتیک (پاسخ عاطفی، پاسخ شناختی، دستکاری بین فردی و خودمحوری) است.


توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode  


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سایکوپاتیک و تگ صفات شخصیتی و تگ (ppts) و تگ دستکاری بین فردی


اضطراب جدایی در بزرگسالی

این پرسشنامه در سال 2003 توسط مانیکواسیگار، سیلاو، واگنر و دروبنی ساخته شده و دارای 27 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی متغیر اضطراب جدایی در بزرگسالی است. 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=3057

نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اضطراب جدایی و تگ بزرگسالی و تگ ارزیابی متغیر اضطراب


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo