پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی

این مقیاس در سال 1998 توسط ماتیک و کلارک ساخته شده و دارای 19 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی متغیر اضطراب تعامل اجتماعی است.  

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=305

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اضطراب اجتماعی و تگ تعامل و تگ ارزیابی و تگ ماتیک و کلارک


 مقیاس خودگزارشی برای ارزیابی هیجان ابراز شده

 

هیجان ابراز شده عبارت است از نگرش انتقادی و دخالت بیش از حد عاطفی که در ارتباط با یکی از اعضای خانواده که دارای بیماری سختی است ابراز می‌شود و پیش بینی کننده خوبی برای عود بیماری است. (ویدمن و همکاران، 2002).

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=3054


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ خودگزارشی و تگ هیجان ابراز شده و تگ عود بیماری و تگ حد عاطفی


تنظیم هیجان میان فردی

(IERQ)

 

این پرسشنامه در سال 2016 توسط هافمن، کارپنتر و کرتیس ساخته شده و دارای 20 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های تنظیم هیجان میان فردی (ارتقای عاطفه مثبت؛ اتخاذ دیدگاه؛ آرامش بخشیدن؛ مدل‌سازی اجتماعی) است. 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اتخاذ دیدگاه؛ و تگ آرامش و تگ هیجان میان فردی و تگ مدل‌سازی اجتماعی


 پرسشنامه شایستگی هیجانی فردی

 

این پرسشنامه در سال 2014 توسط گروبلر ساخته شده و دارای 10 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های شایستگی هیجانی فردی (شایستگی هیجانی میان فردی و شایستگی هیجانی درون فردی) در مدیران است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547 

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ هیجانی فردی و تگ شایستگی هیجانی و تگ میان فردی و تگ درون فردی


 پرسشنامه آلکسی تایمیای تورنتو

 (TAS)

این مقیاس در سال 1986 توسط تایلور ساخته شد و در سال 1994 توسط بگبی و همکارانش تجدید نظر گردید. در این مقیاس بیست عبارتی، سازه آلکسی‌تایمیا در سه زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسات (DIF)، دشواری در توصیف احساسات (DDF) و تفکر با جهت‌گیری خارجی (EOT) ارزیابی می‌شود. خرده‌مقیاس اول شامل 7 عبارت است (1، 3، 6، 7، 9، 13 و 14) که توانایی آزمودنی در شناسایی احساساتش و تمایز میان احساسات با حس‌های بدنی را ارزیابی می‌کند. زیرمقیاس دوم 5 عبارت دارد (2، 4، 11، 12 و 17) که توانایی شخص در بیان احساسات و این‌که آیا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر، می‌سنجد. زیرمقیاس سوم 8  عبارت دارد (5، 8، 10، 15، 16، 18، 19 و 20) و میزان درون‌نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش و دیگران را بررسی می‌کند. 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@


http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547 

 


شاخص سازگاری جوانان

(YCI)

 

معرفی

شاخص سازگاری جوانان در سال 1996 توسط مک کوبین، تامسون و الوربه منظور سنجش سازگاری جوانان طراحی شد. این آزمون 31 عبارتی نسبت به تفاوت‌های قومی حساس است. شاخص سازگاری جوانان در اصل به منظور مطالعه‌ی جوانان آفریقایی ـ آمریکایی که تحت درمان اقامتگاهی بودند، تهیه شده است. شاخص سازگاری جوانان نسخه‌ی تغییر شکل یافته‌ی ابزار جهت‌گیری مقابله‌ای نوجوانان در برابر تجارب مشکل‌زا است که اولویت‌های پاسخ‌دهی مقابله‌ای افراد را مشخص می‌سازد. این آزمون دارای سه زیر‌مقیاس است که میزان رفتارهای سازگاری جوانان و راهبردهای کنترل محرک‌های تنش‌زا و فشارها را ارزیابی می‌کند.

زیرمقیاس‌ها عبارتند از: رشد معنوی و شخصی جوانان؛ ارزیابی مثبت جوانان و حل مشکلات؛ ارتباط آتشین جوانان و مدیریت تنش. شاخص سازگاری جوانان یک ابزار خودگزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای مشخص سازد که هنگام مواجهه با مشکلات به چه میزان از رفتارهای مطرح شده استفاده می‌کند. این ابزار اساساً به عنوان مقیاسی به منظور ارزیابی تأثیر مداخلات درمانی از زمان آغاز تا زمان تکمیل برنامه‌های درمانی به کار رفته است.توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سازگاری جوانان و تگ جهت‌گیری و تگ اولویت‌ و تگ پاسخ‌دهی


شاخص رضایت زناشویی 
 (IMS) 
  
معرفی 
شاخص رضایت زناشویی در سال 1997 توسط هادسونبه منظور سنجش میزان، شدت یا بزرگی مسأله‌ای که فرد در رابطه‌ی زناشویی‌اش با آن مواجه است، طراحی شده است. در این مقیاس رابطه به عنوان یک پدیده‌ی یگانه دانسته نمی‌شود، بلکه برداشت یکی از طرفین از مشکلاتی که در رابطه وجود دارد، سنجیده می‌شود. در شاخص رضایت زناشویی سازگاری زناشویی سنجیده نمی‌شود، زیرا ممکن است یک زوج به سازگاری خوبی رسیده باشند اما هنوز اختلاف و نارضایتی زیادی بین آن‌ها وجود داشته باشد. 
این مقیاس یک ابزار خودگزارشی 25 عبارتی است که آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 7 درجه‌ای مشخص سازد که هر مقیاس تا چه حد درباره‌ی وی صدق می‌کند. 


توجه: 

 این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ رضایت زناشویی و تگ سنجش و تگ سازگاری و تگ نارضایتی


 دلیل زندگی کردن برای نوجوانان

 (RFL-A)

 

معرفی

پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان در سال 1998 توسط عثمانو همکاران به منظور ارزیابی ویژگی‌های سازگارانه‌ی نوجوانانی که خودکشی می‌کنند، طراحی شد. این آزمون دارای 32 عبارت است که به ارزیابی دسته‌ای از باورها و نگرش‌های نوجوانانی که خودکشی نمی‌کنند و آن‌هایی که خودکشی می‌کنند پرداخته و آن‌ها را از هم متمایز ساخته است. پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان بر اساس تعدادی از مطالعات که در آن‌ها از روش‌شناسی دقیقی برای شناخت دلایل نوجوانانی که خودکشی نمی‌کنند (یا دلایل آن‌ها برای زندگی کردن) شکل گرفته است. به عبارت دیگر این مقیاس به منظور بررسی این موضوع که «چرا شخصی خودکشی نمی‌کند؟»، طراحی شده است و دارای 5 بعد است که عبارتند از: خوش‌بینی نسبت به آینده، نگرانی‌های مربوط به خودکشی، اتحاد خانواده، حمایت و پذیرش همسالان و خویشتن‌پذیری. با توجه به هدف پژوهش ممکن است نمره کلی آزمون یا نمره زیرمقیاس‌های آن مورد استفاده قرار گیرند.توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ نوجوانان و تگ خودکشی و تگ اتحاد خانواده و تگ خوش‌بینی


پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی

 (PCI)

پرسشنامه ارتباط اولیه در سال 1967 توسط لاکو همکاران به منظور سنجش ارتباط زناشویی طراحی شد. این آزمون یک ابزار خودگزارشی 25 عبارتی است و آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 5 درجه‌ای (از هرگز = 1 تا همیشه = 5) مشخص سازد تا چه حد رفتارهای مطرح شده در هر عبارت را انجام می‌دهد. نمره کل پرسشنامه ارتباط اولیه حاکی از منطقی بودن ارتباط بین زوجین است. پژوهشگران مختلف زیرمقیاس‌های متفاوتی را برای این آزمون در نظر گرفته‌اند، از جمله زیرمقیاس‌های ارتباط کلامی و غیر کلامی که از اعتبار صوری به‌دست آمده است و دو زیرمقیاس دیگر که از تحلیل عاملی به‌دست آمده‌اند: 1ـ برداشت فرد از توانایی ارتباطی خودش؛ 2ـ برداشت همسر فرد از توانایی‌های ارتباطی او. با توجه به تفاوت‌های مربوط به زیرمقیاس‌ها و مشکلات تعبیر و تفسیر آن‌ها، توصیه می‌شود نمره کل مقیاس مورد استفاده قرار گیرد. برای به‌دست آوردن نمره دقیق، زن و شوهر هر دو باید پرسشنامه را تکمیل نمایند.توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سنجش ارتباط و تگ زناشویی و تگ خودگزارشی و تگ زوجین


 مقیاس سلامت خانواده اصلی

 (FOS)

 

مقیاس سلامت خانواده اصلی در سال 1985 توسط هواشتاتو همکارانش به منظور ارزیابی میزان سلامت در خانواده اصلی از دید خود فرد ساخته شده است. این مقیاس با 40 عبارت برای سنجش دیدگاه فرد در مورد میزان سلامت خانواده اصلی‌اش طراحی شده است. مقیاس سلامت خانواده اصلی بر آزادی و صمیمیت به عنوان دو مفهوم اساسی در یک زندگی خانوادگی سالم تمرکز دارد.

در این مدل، خانواده سالم از طریق تأکید بر این موارد آزادی را ایجاد می‌نماید: شفافیت اظهارات، مسئولیت پذیری، احترام به دیگران، باز بودن نسبت به دیگران و پذیرش جدایی و شکست. بر اساس این الگو خانواده سالم خانواده‌ای است که صمیمیت در آن به این روش‌ها ایجاد می‌شود: ترغیب افراد به بیان طیفی از احساسات، ایجاد محیطی گرم در خانواده که به عنوان حال و هوا از آن یاد می‌شود، حل اختلافات بدون استرس اضافی، تشویق دلسوزی یا همدرد و ایجاد اعتماد به انسان‌ها به این عنوان که انسان‌ها در اصل خوب هستند. این مقیاس به ویژه در خانواده درمانی مربوط به مسائل خانواده اصلی مفید واقع می‌شود.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

        ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ خانواده اصلی و تگ آزادی و تگ شفافیت و تگ تشویق دلسوزی


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo