پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

 

پرسشنامه بررسی همسر بهعنوان واسطه درمانی  (STMI)

 

معرفی

پرسشنامه‌های بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی در سال 1987 توسط آگر و توماس برای ارزیابی قابلیت همسر در واسطه‌گری برای درمان طراحی شدند. این ابزار با 43 عبارت برای سنجش توانایی همسر به‌عنوان واسطه بین درمانگر و فرد تحت درمان برای ایجاد تغییرات برنامه‌ریزی شده طراحی شده است. پرسشنامه‌های بررسی همسر به‌عنوان واسطه درمانی دارای چهار پرسشنامه زیرمجموعه‌ای است که هرکدام از آنها یکی از مؤلفه‌های سیستمی و سیستم واسطه‌گری درمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این ابزار یک مقیاس خودگزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارت‌ها را مشخص سازد. 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٢
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ بررسی و تگ همسر و تگ درمانی و تگ واسطه


 

آزمون خوداظهاری مربوط به ارتباط اجتماعی  (SISST)

 

معرفی

آزمون خود اظهاری مربوط به ارتباط اجتماعی در سال 1982 توسط گلس و همکاران برای ارزیابی اظهارات شخصی در رابطه با اضطراب اجتماعی تهیه شد. این آزمون با 30 عبارت برای سنجش ادراک فرد در رابطه با اضطراب نسبت به ارتباطات اجتماعی طراحی شده است. این ابزار برای مردان و زنانی طراحی شده است که اعتماد به نفس پایینی دارند، به ترس‌های بی‌دلیل دچار می‌شوند، نگران رخدادهای منفی هستند و ذهنشان درگیر ظاهر فیزیکی‌شان است. عبارت‌های این مقیاس به‌صورت تجربی از یک گروه نمونه از افرادی به‌دست آمد که اضطراب اجتماعی بالایی داشتند. این مجموعه شامل 15 مورد ارزیابی مثبت از خود و 15 مورد ارزیابی منفی از خود بود.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ خوداظهاری و تگ ارتباط اجتماعی و تگ ذهن و تگ گلسپرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ)

 

معرفی

انجمن روان‌شناسی امریکا (1994) مکانیسم‌های دفاعی را الگوهایی از احساس‌ها، اندیشه‌ها یا رفتارهایی می‌داند که نسبتاً غیر ارادی‌اند و در پاسخ به ادراک خطر یا تعارض روانی، در قبال تغییر غیرمنتظره در محیط درونی یا بیرونی یا در پاسخ به ناهماهنگی شناختی شکل می‌گیرند (وایلانت،2000).

وایلانت که از مشهورترین پژوهشگران در حوزه مکانیسم‌های دفاعی است، دفاع را به 4 طبقه تقسیم می‌کند، شامل: دفاع‌های خود شیفته، دفاع‌های ناپخته، دفاع‌های روان‌آزرده و دفاع‌های پخته یا انطباقی. باند، گاردنر، کریستین و سیگال (1983) پرسشنامه‌ای خودآزما را در افراد به‌هنجار و بیمار، برای تعیین درک شخص از سبک دفاعی عادتی‌اش‌ تدوین کردند. پرسشنامه سبک دفاعی باند و همکاران بر پایه نظریه وایلانت استوار است. این پرسشنامه 67 ماده‌ای توسط باند و وایلانت (1986) تجدیدنظر شد و به 88 ماده افزایش یافت که 24 مکانیسم را وارسی می‌کرد.

اندروز و همکاران (1993) با این استدلال که 88 ماده‌ای خسته‌کننده ‌است، ماده‌های پرسشنامه را بر اساس یک مقیاس 9درجه‌ای به 40 ماده کاهش دادند. در تجدید نظر نهایی این  پرسشنامه 20 نوع مکانیسم دفاعی را در سه سطح پخته، نوروتیک و ناپخته مورد ارزیابی قرار می‌داد.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۱
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سبک‌ها و تگ دفاعی و تگ باند و تگ وایلانتپرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)

 

معرفی

خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هر جامعه و یکی از طبیعی‌ترین گروه‌هایی است که می‌تواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسان‌ها را برطرف نماید. این واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه‌ترین روابط و تعاملات بین فردی است. در مورد ارزیابی و سنجش خانواده‌ها مشکلاتی وجود دارد که مانع از به‌دست آوردن نتایج درست و قابل اطمینان می‌شود، نخست این که چهارچوب‌های مفهومی گوناگون و متعددی برای توصیف خانواده‌ها به‌کار می‌رود و دیگری نبود ابزار مشخص و یکسان برای سنجش کارکرد خانواده‌ها است و هیچ ابزار واحدی که مورد پذیرش همگان باشد برای ارزیابی کارکرد زناشویی و خانوادگی وجود ندارد.

بلوم برای ارزیابی نظام درونی کارکرد خانواده و با توجه به ضرورت مطالعه خانواده به‌عنوان یک کل و نیز به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه تربیت، مقیاسی را تهیه و تدوین نمود. این آزمون دارای 75 عبارت توصیفی درباره ویژگی‌های خانواده است که بلوم  آن‌ها را ضمن انجام تحلیل عاملی در پانزده خرده مقیاس که به‌طور معنی‌دار و جدا از هم بودند طبقه‌بندی نمود. این مقیاس از ترکیب چهار مقیاس معتبر کارکرد خانواده به وجود آمد. به عبارتی بلوم توانست با به‌کارگیری چهار مقیاس رایج مقیاس FFS را طراحی نماید.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ عملکرد و تگ خانواده و تگ انسان و تگ بلوم


 

پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه)

 

معرفی

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته مورد علاقه‌ی بسیاری از پژوهشگران رشته‌های رفتار سازمانی و روان‌شناسی، به ویژه روان‌شناسی اجتماعی بوده است. با توجه به تحولات تازه در حیطه‌ی کسب و کار از جمله کوچک‌سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها در یکدیگر عده‌ای از صاحب‌نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه‌ی مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و برخی دیگر از پژوهشگران این دیدگاه را نپذیرفته و بر این باورند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می‌تواند مورد پژوهش قرار گیرد.

پرسشنامه‌ تعهد سازمانی توسط میر و آلن (1997) ساخته شده است. این پرسشنامه 6 عبارتی، 3 بعد تعهد مداوم، تعهد مؤثر و تعهد اصلی در میان رهبران را مورد سنجش قرار می‌دهد (Wiswell, 2003).

 

 

 

 

 توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱۱
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ تعهد سازمانی و تگ فرم کوتاه و تگ کسب و کار و تگ شغل


 

سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)

 

معرفی

خدمات در هر سازمانی می‌تواند به اشکال گوناگونی به کارکنان آن سازمان یا بخش مربوطه ارایه گردد و در واقع میزان کیفیت آن در راهبرد کارکرد فردی و گروهی کارکنان و مدیران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کند. ارایه‌ی خدمات به عواملی مانند نیازهای فردی و اجتماعی، تجارب پیشین و جایگاه کارمندان و مدیران بستگی دارد.  

سنجش کیفیت خدمات توسط هاریس در سال 2002 ساخته شده است. در این پرسشنامه به بررسی درک خدمات ارایه شده توسط سازمان یا رهبر به افراد مربوطه به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده، پرداخته شده است. این پرسشنامه از 14 عبارت و 5 زیرمقیاس تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ کیفیت و تگ خدمات و تگ مدیران و تگ کارکنان


 

پرسشنامه رفتار سازمانی شهروندی OCBI

 

معرفی

رفتار افراد می‌تواند اثرات مؤثر یا مخربی را بر میزان بازدهی سازمان و دیگر اعضا در سازمان برجای گذارد. از این رو انتخاب رفتاری مناسب با اصول سازمانی می‌تواند آینده‌ای روشن را برای کارمندان و مدیران رقم زند.ایجاد نگرش مثبت نسبت به محیط کار و دیگر کارمندان می‌تواند در افزایش میزان عملکرد نقشی مستقیم ایفا نماید. پرسشنامه‌ی رفتار سازمانی شهروندی توسط نیر، اورگان و اسمیت در سال 1983 طراحی شده است و به بررسی نوع روابط رهبر با دیگر اعضا می‌پردازد. این پرسشنامه دو بُعد نوع‌دوستی و پذیرش همگانی را مورد بررسی قرار می‌دهد و از 12 عبارت تشکیل شده است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳۱
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ رفتارسازمانی و تگ شهروندی و تگ مدیران و تگ کارمندان


 

پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ)

 

معرفی

از نقطه‌نظر سازمانی، رهبری به‌عنوان یک فرایند، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت‌های اعضای یک گروه و به‌عنوان یک صفت، به معنی مجموعه‌ای از ویژگی‌ها است. رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد. پرسشنامه چند فاکتوری رهبری توسط باس در سال 1985 طراحی شده است. این پرسشنامه در 4 نوبت ویرایش گردیده است. در این پرسشنامه به بررسی رفتارها و روابط مدیر یا رهبر گروه پرداخته شده است و نوع رهبری را با توجه به استعدادهای رهبر یا مدیر گروه مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین در این پرسشنامه نوع تعاملات رفتاری بین رهبر و اعضا در سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد. پرسشنامه رهبری 3 زیرمقیاس رهبری تحول‌گرا را مورد بررسی قرار می‌دهد و از 9 عبارت تشکیل شده است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٦
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ چندعاملی و تگ رهبری و تگ سازمان و تگ رفتار


 

پرسشنامه امید به زندگی میلر

 

 معرفی

پرسشنامه‌ی میلر از گونه‌ی آزمون‌های تشخصیی است که نخستینبار برای سنجش امیدواری بیماران قلبی در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون از دید هماهنگی عامل‌های پیشنهادشده برای امیدواری و دقت در انتخاب جنبه‌های گوناگون از دید رفتارهای حاکی از امیدواری، توسط 6 نفر از اساتید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تأیید شد. این پرسشنامه شامل 48 جنبه از حالت‌های امیدواری و درماندگی است که ماده‌های قید شده در آن  بر مبنای تظاهرات آشکار یا پنهان رفتاری در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده شده‌اند.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ امید و تگ زندگی و تگ بیماران قلبی و تگ میلر


 

مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس

  (KMGOS)

 

 

معرفی

مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس در سال 1986 توسط اگمن و همکاران برای ارزیابی هدفمندی در رابطه‌ی زناشویی ساخته شد. منظور از  هدفمندی در این مقیاس عبارتست از میزان تلاش زوج برای بهبود رابطه‌شان در حال و در آینده. مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس برای ارزیابی یکی از حوزه‌های مهم  برنامه‌های غنی‌سازی رابطه‌ی زناشویی طراحی شده است. این بعد شامل آسان‌سازی نقش پویا‌تر زن و شوهرها در بهبود رابطه‌ی الان و آینده‌شان است. مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس یک ابزار خود‌گزارشی و دارای 7 گویه است. آزمودنی باید مشخص سازد که هر عبارت تا چه حد درباره‌ی وی درست است. 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ جهت‌گیری و تگ اهداف و تگ زناشویی


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo