پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد


مقیاس سنجش رفتارهای طیف وسواس

(OSBS)

 

معرفی

مفهوم طیف اختلالات وسواسی ـ جبری بر‌می‌گردد به داده‌ها و مفاهیم فروید (1908) که فرضش بر این بود که منش‌های وسواسی ـ جبری، روان‌رنجوری و روان‌پریشی در یک پیوستار و طبقه قرار دارند (استین و استون، 1997). طبقه‌ وسواس جبری حالت‌های روان‌پزشکی زیادی را شامل می‌شود اما مهم‌ترین آن‌ها بر اساس مطالعه سالکووسکی، منسیل، جوردن، رید، چکوف و استریچ (2011) و اصلاحات پیشنهادی DSM-5 عبارتند از: اختلال وسواسی ـ جبری، وسواس احتکار، بدشکلی بدن، وسواس مو کنی و علایم پاتولوژیک ناشی از پوست‌کنی. 

مقیاس سنجش رفتاری اختلالات طیف وسواس توسط ربیعی (1392) طراحی و اعتباریابی شد. این مقیاس یک آزمون خود‌سنجی 8 گویه است که رفتارهای مشکل‌ساز در اختلالات وسواسی ـ اجباری را نشان می‌دهد. 

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویانویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ رفتار و تگ وسواس و تگ جبری و تگ پاتولوژیک


 

مقیاس دستکاری و کندن پوست

 

معرفی

اختلال پوست کنی یک مشکل مزمن است که به وسیله دستکاری و کندن زیادی پوست که ناشی از امراض پوستی نیست، مشخص می‌شود. بیماران به طور مشخص میل و اصرار به کندن پوست خود دارند و کنترل و توقف این رفتارها برایشان مشکل است. پوست کنی معمولاً منجر به آسیب بافتی و بدشکلی ظاهری در این افراد می‌شود (آرنولد، بیلینگ، کاکس، اینس و سوینسون، 1998).

مقیاس دستکاری و کندن پوست (کیتن، ویلهلم، دکرسبچ، انگلهرد، فورکر، بیر و جنیک، 2001) یک مقیاس خودسنجی 8 پرسشی است که علایم پوست کنی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد (سنارسون و همکاران، 2012).

 

 

 

  

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ دستکاری و تگ کندن و تگ پوست و تگ اختلال
مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل ـ براون

برای اختلال بدشکلی بدن

 (YBOCS-BDD)

 

معرفی

ویژگی اصلی اختلال بد شکلی بدن  عبارت است از اشتغال ذهنی با نوعی نقص در ظاهر فرد که این نقص یا خیالی است یا چنانچه نابهنجاری جسمی جزیی وجود داشته باشد دلواپسی بیمار در مورد آن زیاد و عذاب‌آور است (انجمن روان‌پزشکی آمریکا؛ 2013).

مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل ـ براون برای اختلال بدشکلی بدن توسط فیلیپس و همکاران (1997) طراحی شد. این مقیاس یک ابزار خودسنجی 12 پرسشی است که شدت علایم اختلال بدشکلی بدن را مورد سنجش قرار می‌دهد، که دارای یک ساختار مرتبه‌ای دو عاملی و دو پرسش اضافی است.

 

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویانویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢۸
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ وسواس و تگ فکری ـ عملی و تگ اختلال بدشکلی و تگ بدننسخه اصلاح شده مقیاس غربال‌گری اضطراب مرتبط با

اختلالات هیجانی در کودکان و نوجوان

(SCARED-71)

 

معرفی

اضطراب یکی از شایع‌ترین مشکلات روانی اجتماعی در میان جوامع است (اولندیک و همکاران، 2002). در مطالعات همه‌گیرشناسی، گزارش دادند که تقریباً 5 تا 17 درصد از کودکان و نوجوانان تقریباً از یک اختلال اضطرابی رنج می‌برند (برنستین و همکاران، 1996).

نسخه اصلاح شده غربال‌گری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کودکان و نوجوان (SCARED-71) توسط بودن و همکاران (2009) برای سنجش شدت علایم اختلالات اضطرابی سنین 8 تا 18سال ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 71 پرسش است که به منظور سنجش اختلال وحشت‌زدگی، اضطراب فراگیر، ترس مرضی اجتماعی، اضطراب جدایی، وسواس ـ اجباری، اختلال استرس پس‌آسیبی (PTSD) و ترس مرضی اختصاصی استفاده می‌شود.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


 

پرسشنامه اضطراب سلامت

 

 

معرفی

خود بیمار انگاری یک اختلال روانی است که تشخیص آن معمولاً با اعتقاد فرد به وجود یک بیماری جدی در خود و نگرانی نسبت به آن شناخته می‌شود. بیماران مبتلا به خود بیمار انگاری دچار یک نوع وسواس فکری و ترس از یک بیماری جدی هستند (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 2013).

فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت (سالکوسکی و همکاران، 2002)، یک مقیاس خودسنجی 18 عبارتی است که برای سنجش علائم اضطراب سلامت / خودبیماری انگاری طراحی شده است. این مقیاس به‌طور اختصاصی حضور نگرانی‌ها و تشویش ذهنی در مورد سلامت را می‌سنجد. 

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اضطراب و تگ سلامت و تگ خودبیمارانگاری و تگ اختلال روانی


 

مقیاس افسردگی سالمندان

(GDS)

معرفی

مقیاس افسردگی سالمندان توسط برینک و همکاران در سال 1983 تهیه شده است. این مقیاس با 30 عبارت برای سنجش افسردگی افراد سالخورده طراحی شده است. هدف اصلی از تهیه مقیاس افسردگی سالمندان تست غربالگری در بین جمعیت سالمند بوده، به نحوی که برای اجرای آن به آموزش زیادی نیاز نداشته باشد. مقیاس افسردگی سالمندان با موفقیت روی نمونه سالمندان سالم و بیمار اجرا شده است.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ مقیاس و تگ افسردگی و تگ سالمندان و تگ برینک


 

مقیاس سخترویی  (HS)

معرفی

مقیاس سخت رویی توسط بارتون و همکاران در سال 1989 به منظور ارزیابی تاب‌آوری در برابر استرس تهیه شد. این آزمون یک ابزار 45 گویه‌یی است. تصور می‌شود که سخت‌رویی با چگونگی تفسیر و دیدگاهی که فرد نسبت به تجاربش دارد، پیوند داشته باشد. سه مؤلفه سخت‌رویی به عنوان زیرمقیاس‌های این آزمون در نظر گرفته شده‌اند که عبارتند از: تعهد، کنترل و چالش. سخت‌رویی با نحوه مقابله افراد با رویدادهای استرس‌زا پیوند دارد و نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که در شرایط فشارزا با سطوح بالای بهزیستی رابطه دارد.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سخت رویی و تگ تعهد و تگ کنترل و تگ چالش


 

راهنمای مقیاس افسردگی مربوط به مرگ

 (DDS)

معرفی

مقیاس افسردگی مربوط به مرگ یک ابزار 17 عبارتی است که در سال 1990 توسط تمپلر و همکاران به منظور سنجش میزان افسردگی مرتبط با مرگ طراحی شده است. اگر چه ابزارهای دیگری برای سنجش ترس یا اضطراب درباره مرگ ساخته شده‌اند، اما این مقیاس نخستین ابزار سنجش افسردگی مرتبط با مرگ گزارش شده است. مقیاس افسردگی مربوط به مرگ دارای شش زیرمقیاس است: ناامیدی ناشی از مرگ؛ تنهایی ناشی از مرگ؛ وحشت از مرگ؛ غم مرگ؛ افسردگی ناشی از مرگ؛ فنا شدن با مرگ. این مقیاس برای تعیین تغییراتی که به مرور زمان در اثر داغ‌دیدگی، بیماری لاعلاج و رویدادهای مختلف زندگی پدید می‌آید، یک مقیاس بالینی سودمند به شمار می‌رود. 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ افسردگی و تگ مرگ و تگ فنا شدن و تگ داغ دیدگی


 

شاخص استرس بالینی (ICS)

معرفی

شاخص استرس بالینی در سال 1991 توسط ابل به منظور سنجش فشار روانی ذهنی ساخته شد. این ابزار 25 عبارتی میزان یا شدت مشکلات مرتبط به فشار روانی فردی را در مراجعان ارزیابی می‌کند. گویه‌های شاخص استرس بالینی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که طیفی از ادراکات مرتبط با استرس ذهنی را در بر‌گیرند. این پرسشنامه به آزمایشگر کمک می‌کند که بدون در نظر گرفتن مشکلات استرسی ناشی از رویدادهای روزمره زندگی، میزان استرس ادراک شده را بسنجد. 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢۸
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ استرس و تگ بالینی و تگ ابل و تگ فشار روانی


 

پرسشنامه فرآیندهای شناختی

 (CPS)

معرفی

پرسشنامه فرآیندهای شناختی در سال 1989 توسط مارتینتی به منظور ارزیابی مؤلفه‌های زندگی تجسمی ساخته شد. این ابزار 39 عبارتی سه تا از مؤلفه‌های زندگی تجسمی را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از: درجه زندگی تجسمی، جهت‌گیری نسبت به زندگی تجسمی و میزان سرکوبی. از پرسشنامه فرآیندهای شناختی می‌توان برای بررسی تداوم برخی از فرآیندهای تجسمی در خواب و بیداری یا  به منظور ارزیابی کارآیی روش‌های درمانی که هدفشان افزایش یادآوری خواب‌ها و رویاها و همچنین بررسی حالت‌های هوشیاری درونی است استفاده کرد. 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ فرآیندها و تگ شناختی و تگ زندگی و تگ تجسمی


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo