پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور / ازکنار کعبه بنماید ظهور

قلبها را مهر هم عهدی زند / از حرم بانک انا المهدی زند . . .

 پیشاپیش عیدتان مبارک باد.


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ نوروز و تگ بانی نور و تگ کعبه و تگ هم عهدی


مقیاس ارتباط متقابل چند نسلی

 

معرفی

این مقیاس در سال 1999 توسط گوازی، سباتلی و ریس ـ وبر ساخته شده و دارای 31 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های ارتباط متقابل چند نسلی (ارتباط متقابل روان‌شناختی، ارتباط متقابل مالی، ارتباط متقابل وظیفه‌ای) است.  

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=New

 

 مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی

معرفی

این مقیاس در سال 2012 توسط یانگ و استویبر ساخته شده و دارای 12 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی (نگرانی در مورد عیب و نقص؛ امیدواری برای کمال) است. 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ کمال‌گرایی و تگ ظاهر فیزیکی و تگ نگرانی و تگ امیدواری


 

مقیاس ادراک استرس تحصیلی

 

معرفی

این مقیاس در سال 2015 توسط بدیاوی و گبریل ساخته شده و دارای 18 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های ادراک استرس تحصیلی (فشار برای کار کردن، ادراک حجم کار و امتحانات، خویشتن‌شناسی تحصیلی و محدودیت زمانی) است.  

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News مقیاس اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه

(SES-4DS)

 

معرفی

این مقیاس در سال 2016 توسط ویگا ساخته شده و دارای 20 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه (اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی، اشتیاق رفتاری و اشتیاق پویایی) است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اشتیاق پویایی و تگ اشتیاق شناختی و تگ شتیاق عاطفی و تگ اشتیاق رفتاری


مقیاس بهزیستی در کار

 

معرفی

این مقیاس در سال 2016 توسط دمو و پاسکال تهیه شده و دارای 29 عبارت بوده و هدف آن بررسی مؤلفه‌های بهزیستی در کار (عاطفه مثبت، عاطفه منفی و تحقق) است. 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


azmonyarpooya@
http://www.azmonyar.com/Index.aspx  http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=305


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ دمو و پاسکال و تگ عاطفه مثبت و تگ عاطفه منفی و تگ تحقق


مقیاس نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال عقل 

 

این مقیاس در سال 2016 توسط کینی، یاماشیتا و براون ساخته شده و دارای 17 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال عقل (محبت، آسودگی، همبستگی، دلبستگی و اشتیاق) است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=3057


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ محبت و تگ همبستگی و تگ دلبستگی و تگ اشتیاق


 مقیاس صفات شخصیتی سایکوپاتیک

(PPTS)

 

این پرسشنامه در سال 2016 توسط بادیشک، دیبوسکا، دینگرا، دلیزی ساخته شده و دارای 20 عبارت بوده و هدف آن بررسی مؤلفه‌های صفات شخصیتی سایکوپاتیک (پاسخ عاطفی، پاسخ شناختی، دستکاری بین فردی و خودمحوری) است.


توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode  


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سایکوپاتیک و تگ صفات شخصیتی و تگ (ppts) و تگ دستکاری بین فردی


اضطراب جدایی در بزرگسالی

این پرسشنامه در سال 2003 توسط مانیکواسیگار، سیلاو، واگنر و دروبنی ساخته شده و دارای 27 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی متغیر اضطراب جدایی در بزرگسالی است. 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=3057

نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اضطراب جدایی و تگ بزرگسالی و تگ ارزیابی متغیر اضطراب


مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی

این مقیاس در سال 1998 توسط ماتیک و کلارک ساخته شده و دارای 19 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی متغیر اضطراب تعامل اجتماعی است.  

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=305

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اضطراب اجتماعی و تگ تعامل و تگ ارزیابی و تگ ماتیک و کلارک


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo