پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش[1] (EMI-2)

معرفی آزمون

پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (نسخۀ2) در سال 1997 توسط مارکلند و اینگلدو (Markland & Ingledew)، بر مبنای نظریۀ خود تعیینی دسی و ریان ساخته شده است. در سال 1933 مارکلند و هاردی نسخۀ اولیۀ پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش را به منظور شناسایی انگیزه‌هایی که سبب شرکت افراد در فعالیت‌های ورزشی می‌شود و چگونگی تاثیر این انگیزه‌ها بر نوع و میزان فعالیت‌های  ورزشی انتخابی افراد تهیه کردند. این پرسشنامه دارای دوازده زیر مقیاس بدین شرح است: کنترل فشار روانی، کنترل وزن، تفریح، تایید اجتماعی، لذت، ظاهر، رشد فردی، پیوندجویی، پیشگیری از بیماری، رقابت، توانایی فیزیکی و اجبار پزشکی.

 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1]- Exercise Motivations Inventory.


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ پرسشنامه و تگ انگیزه‌های و تگ ورزش


مقیاس دلبستگی بزرگسالان[1](RAAS)

(نسخۀ تجدید نظر شدۀ)

مقیاس دلبستگی بزرگسالان  ابتدا در سال 1990 به وسیلۀ کالینز[1] و رید[2] تهیه شد و در سال 1996 مورد بازنگری قرار گرفت. مبنای نظری آن، این آزمون نظریۀ دلبستگی است. مقیاس دلبستگی بزرگسالان که چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطۀ صمیمانۀ وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای 18 عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان می‌کنند. این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می‌سنجد و زیر‌مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها 6 عبارت اختصاص یافته است.[1] . Revised Adult Attachment Scale

 

 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا

[1] . Collins

[2] . Read
نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ مقیاس و تگ دلبستگی


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo