پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران [1] (CBI)

 

معرفی آزمون:

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کنندگان به منظور ارزیابی میزان تحمل افرادی (اعضای خانواده) که از بیماران مراقبت می کنند در سال 1988 توسط نواک[2] و گست[3] ساخته شد. این آزمون دارای 35 عبارت است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت چها درجه ای مشخص کند که هر از این موقعیت ها را تا چه حد تجربه می کند. از آنجایی که این پرسشنامه 5 بعد از ابعاد ظرفیت تحمل را می سنجد،نسبت به پرسشنامه های دیگری که دراین باره ساخته شده اند، کاملتر است. 5 زیر مقیاس این آزمون عبارتند از: 1. تحمل وابسته به زمان[4]: این زیر مقیاس مربوط به محدودیت های زمانی شخص مراقبت کننده است.

  2. تحمل تحولی[5]: این زیر مقیاس این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مراقبت کننده احساس می کند که در مقایسه با همسالانش از رشد و تحول کمتری برخوردار است.

3. تحمل جسمانی[6]: این زیر مقیاس احساسات مراقبت کننده در مورد تهدید یا آسیب جسمانی را توصیف می کند.

4. تحمل اجتماعی[7]: این زیر مقیاس احساس تعارض نقشی مراقبت کننده، مشاجره با دیگر اعضای خانواده در مورد مراقبت از مراقبت جو، احساس مورد قدردانی قرار نگرفتن و طرد شدن به صورت کلی را در بر می گیرد.

5.تحمل عاطفی[8]: این زیر مقیاس احساسات منفی مراقبت کننده نسبت به فردی که از او مراقبت می کند را می سنجد.

زیر مقیاس های تحمل زمانی،تحولی ،اجتماعی و عاطفی هر یک به وسیلۀ5 عبارت مورد ارزیابی قرار می گیرند و زیر مقیاس تحمل جسمانی توسط 4 عبارت سنجیده می شود.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

[1] . Caregiver Burden Inventory

[2] . Novak

[3] . Guest

[4] . Time  Dependence Burden

[5] . Developmental Burden

[6] . Physical Burden

[7] . Social Burden

[8] . Emotional Burden


پرسشنامۀ شخصیت سیاتل[1] (ویژۀ کودکان در سن مدرسه‌)

معرفی آزمون

پرسشنامۀ شخصیت سیاتل یک آزمون 44 عبارتی است که در سال 1990 تهیه شد. این پرسشنامه سه بُعد از ابعاد شخصیتی کودکانی را که به مدرسه می‌روند (در سن رفتن به مدرسه قرار دارند) مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این ابعاد عبارتند از : نشانه شناسی[2](اضطراب، اختلال سلوک و اختلال جسمانی کردن)، افسردگی و بیزاری از مدرسه. به علاوه این آزمون دارای یک مقیاس دروغ‌سنج نیز است. عبارات مربوط به نشانه‌شناسی و دروغ‌سنجی بر مبنای پرسشنامۀ شخصیت سیاتل ویژۀ کودکان 6 تا 10 ساله تهیه شده‌اند، که یک پرسشنامۀ خودگزارشی 50 عبارتی است (گرینبرگ[3]، کوشه[4] و بیلکه[5]،1988). عبارات مربوط به بیزاری از مدرسه از دو ابزار، مقیاس احساس تنهایی در مدرسه[6](آشر[7] و ویلر[8]،1985) و مقیاس تمایل به مدرسه[9](لاد[10]،1990) گرفته شده‌اند.

این ابزار دارای 8 زیر مقیاس، به شرح زیر است: اضطراب، اختلالات سلوکی، اختلال جسمانی کردن (این زیر مقیاس‌ها مربوط به بعد نشانه‌شناسی هستند)، افسردگی، دروغ‌سنجی، بیزاری از مدرسه، تنهایی در مدرسه و تمایل به مدرسه ( 3 زیر مقیاس آخر مربوط به بُعد بیزاری از مدرسه).

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویاا[1]. Seattle Personality Questionnaire

[2] . Symptomatology

[3] . Greenberg

[4].  Kusche

[5] . Beilke

[6] . School Loneliness

[7] . Asher

[8] .Wheeler

[9] .School Sentiment

[10] . Ladd


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱۱
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ پرسشنامه و تگ شخصیت سیاتل


مقیاس تمایل کودکان به کنترل[1]

معرفی آزمون

آزمون تمایل کودکان به کنترل در سال 1993 توسط گوئرا [2]، کراوشاو[3] و هاوسمن[4] تهیه شده است. این آزمون که میزان تمایل به کنترل و استفاده از روش‌های پرخاشگرانه برای به دست آوردن کنترل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، از 16 عبارت تشکیل شده است که کودکان باید در یک مقیاس لیکرت 4 درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از این عبارات مشخص کنند.[1] . Children’s Desire for Control

[2] . Guerra

[3] . Crawshaw

[4] . Huesmann

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویاا

 

نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ مقیاس و تگ تمایل کودکان به کنترل


پرسشنامه حل تعارض[1] (CRQ)

 

پرسشنامه حاضر به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری ایده‌های حل تعارض و توانایی شخص در خَلق و ارائه راه حل‌های برنده ـ برنده و سودمند به حال طرفین تعارض برای جمعیت عمومی توسط ویکز[2] (1994) و فیشر[3] و اوری[4] (1991) ساخته شد. علاوه بر آن، عبارات این پرسشنامه ادراک و برداشت پاسخ‌دهندگان را بر مبنای اینکه معمولاً چگونه در رفتارهای خاص مرتبط با تعارض وارد می‌شوند و میزان آگاهی آنها از موضوع تعارض را می‌سنجند. پرسشنامه حاضر به عنوان وسیله‌ای برای ارتقا و بهبود درک افراد از تعارض، طراحی و به عنوان ابزاری آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه دربردارندة 10 زیرمقیاس است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] - Conflict Resolution Questionnaire

[2] - Weeks

[3] - Fisher

[4] - Ury


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ پرسشنامه و تگ حل تعارض


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo