پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان

     مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در سال 1989 توسط کنلی به منظور سنجش میزان خودکارآمدی نوجوانان ساخته شد. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که داری 25 عبارت است، آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 7 درجه‌ای (از غیر ممکن=1 تا بیش از حد ساده = 7) مشخص سازد که هر یک از عبارات آزمون تا چه حد معرف شخصیت او است. مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان دارای 5 زیرمقیاس :قاطعیت اجتماعی (5 عبارت)، عملکرد در موقعیت های اجتماعی (5 عبارت)، شرکت در گروه های اجتماعی (5 عبارت)، جنبه های دوستی و صمیمیت (7 عبارت) و کمک کردن یا کمک گرفتن (3 عبارت) .

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 ورود به سایت آزمون یار پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ مقیاس و تگ خودکارآمدی و تگ اجتماعی و تگ نوجوان


مقیاس خانوادگی زوجهای شاغل

 (DCFS)

معرفی

       مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل در سال 1980 توسط برایان پندلتن، مارگارت پولوما و نیل گارلند به منظور بررسی خصوصیات خانواده‌هایی که در آنها هم زن و هم شوهر شاغل هستند، ساخته شده است.

DCFS یک ابزار 31 عبارتی است که از ترکیب 6 زیرمقیاس که برای اندازه‌گیری خصوصیات زیر در خانواده‌هایی که هر دو نفر شاغل هستند، تشکیل شده است.

این خصوصیات عبارتند از:

1-    نوع ازدواج (MT)

2-    مسئولیت‌های خانوادگی (DR)

3-    رضایت (S)

4-    تصویر از خود (S-I)

5-    برتری شغلی (CS)

6-     ردیف شغلی (CL)

عبارات این مقیاس خارج از تحقیقات نظری روی خانواده‌ها توسعه یافته و به صورت تجربی آزمایش شده و عبارات مبهم حذف شده‌اند. از آنجا که حوزه تحقیقی خانواده‌هایی با زوجین شاغل جدید است، این مقیاس می‌تواند به عنوان پایه اولیه برای پویش مداوم در تحقیقات (پژوهش‌های طولی) مورد استفاده قرار گیرد. 

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ مقیاس و تگ خانوادگی و تگ زوج‌های شاغل


پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

(فرم کوتاه و تجدیدنظر شده)

( HEXACO-PI-R )

(فرم گزارش شخصی)

 آشتون و لی بر اساس مدل شش بُعدی شخصیت در سال 2000 پرسشنامه شخصیتی هگزاکو را طراحی کرده و بعداً آن را مورد تجدیدنظر قرار دادند. پرسشنامه شخصیتی هگزاکو دارای 100 عبارت است و براساس تجدید نظر نظریه 5 عاملی شخصیت توسط آشتون و لی در سال 2004 تهیه شده است.

 پرسشنامه فعلی دارای 6 عامل: صداقت- فروتنی، تهییج پذیری، برونگرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی و گشودگی به تجربه است، که هر یک از این عوامل خود نیز دارای 4 مقیاس هستند. در ادامه به شرح مختصر هر یک از این عوامل می پردازیم:

1- صداقتتواضع: عاملی که نوعاً با صداقت، بی طرفی، خلوص، فروتنی و فقدان حرص و طمع که هم در پنج و هم در شش عامل بزرگ ساختار شخصیت دیده شده است (آشتون و همکاران2004).  اضافه شدن این بُعد به عنوان یکی از مهم ترین مشخصه های مدل هگزاکو واقع شد. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: خلوص، بی‌طرفی، دوری از طمع، و عفت.

2- تهییجپذیری: با ویژگی‌هایی نظیر: اضطراب، واکنش عاطفی در مقابل خاطر جمعی ( اعتماد به نفس)، سفت و سختی و شجاعت تعریف شده است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: ترسو بودن، اضطراب، وابستگی، و احساساتی بودن.

3- برونگرایی: این عامل با ویژگی‌هایی مانند: حراف بودن، معاشرتی، بشاش بودن در مقابل خجول، منفعل، کم تحرک بودن تعریف شده است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: عزت‌نفس اجتماعی، جسارت اجتماعی، اجتماعی بودن و  سرزندگی.

4- سازگاری: با ویژگی‌هایی نظیر: شوخ‌طبعی، تحمل‌پذیر، و دلپذیری در مقابل تندمزاجی، تحریک‌پذیری و مداخله‌گری و انتقادگری تعریف شده است.. قابل توجه است که محتویات این بُعد با محتویات پنج عامل بزرگ متفاوت است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: بخشش، ملایمت، انعطاف پذیری و صبر.

5- وظیفه شناسی: براساس مطالعات ساختار شخصیت، این بعد از ویژگی‌های مانند: سازمان‌دهی، کارسخت، دقت، و تمامیت تشکیل شده است. این بعد تقریباً با عامل وظیفه شناسی مدل پنج عاملی برابر است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: سازمان‌دهی، پشت کار، کمال گرایی و احتیاط مشخص شده است.

6- گشودگی به تجربه: گشودگی به تجربه در هگزاکو با چهار مقیاس: درک زیبایی شناختی، کنجکاوی، خلاقیت و غیر سنتی بودن مشخص شده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ پرسشنامه و تگ شخصیتی و تگ هگزاکو


مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز

مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز دارای 50 عبارت؛ و از چهار زیرمقیاس تشکیل شده است. زیرمقیاس‌ها عبارتند از:

1- اثربخشی  نماز در زندگی فردی و اجتماعی

2- توجه و عمل به مستحبات

3- التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز

4- مراقبت و حضور قلب در نماز .

ویژگی‌های روان‌سنجی

برای ساخت مقیاس مطالعه‌ای در یک نمونه 400 نفری از نمازگزاران در دامنه سنی 18 تا 55 سال اجرا شد. نتایج به دست آمده درپژوهش انجام شده نشان داد که مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز دارای روایی محتوا است. همچنین روایی همزمان آن با مقیاس‌های التزام عملی به اعتقادات مذهبی و جهت‌گیری مذهبی آلپورت مورد تأیید قرار گرفت. نکته قابل توجه در مقیاس ساخته شده آن است که میزان ضریب همبستگی بدست آمده با جهت‌گیری درونی مذهبی آلپورت بیشتر از جهت‌گیری بیرونی است، بنابراین به نظر می‌رسد مقیاس ساخته شده بیشتر جهت‌گیری درونی را مورد سنجش قرار می‌دهد تا بیرونی. همچنین نتایج بررسی اعتبار مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز نشان داد که مقیاس از اعتبار همسانی درونی، بازآزمایی و تنصیفی مناسبی برخوردار است. در بررسی ساختار عاملی مشاهده شد که مقیاس از چهار عامل تشکیل شده است که جمعاً 30/46 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند. در مجموع بنابراین مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز با گذراندن مراحل روان‌سنجی و دارا بودن اعتبار و روایی قادر به سنجش نگرش و التزام عملی نمازگزاران به نماز است. بنابراین از آن می توان به صورت فردی و گروهی استفاده نمود.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ مقیاس و تگ نماز


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo