پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

 

 

پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل (VIA-120)

 

معرفی

نسخه اصلی آزمون ارزش‌های فعال در عمل در سال 2004 توسط پترسون و سلیگمن برای سنجش توانمندی‌های شخصیتی افراد ساخته شد. این آزمون شش فضیلت جهانی: خرد، انسانیت، شجاعت، عدالت، میانه‌روی و تعالی که در همۀ ادیان و مذاهب به آنها اشاره شده و 24 توانمندی شخصیتی یعنی: کنجکاوی، علاقه به یادگیری، روشن‌فکری، خلاقیت، هوش اجتماعی، روشن‌بینی، شهامت، پشتکار، اصالت، مهربانی، عشق، شهروندی، انصاف، رهبری، خودتنظیمی، احتیاط، تحسین زیبایی، قدردانی، امید، معنویت، فروتنی، شوخ‌طبعی، سرزندگی و بخشش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. هر کدام از شش فضیلت از مجموعه‌ای از این توانمندی‌های رفتاری تشکیل یافته‌اند.

این آزمون یک ابزار خودگزارشی و دارای 240 عبارت است.

به دلیل بلند بودن نسخه 120 عبارتی آن ساخته شد.

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ ارزش‌ها و تگ فعال و تگ عمل یا کار و تگ سنجش توانمندی


 

 

مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)

 

معرفی

مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی در سال 2005 توسط پترسون و همکاران بر اساس نظریه شادکامی سلیگمن برای ارزیابی جهت‌گیری‌های افراد نسبت به شادکامی ساخته شد. بر اساس این دیدگاه شادکامی شامل زندگی خوشایند یا لذت‌بخش، زندگی با اشتیاق و زندگی معنادار است. افراد زمانی به زندگی خوشایند و لذت‌بخش می‌رسند که بتوانند هیجان‌های مثبتی را در زمینه زندگی گذشته، حال و آینده‌شان تجربه کنند. مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی به ارزیابی این سه جهت‌گیری در افراد می‌پردازد. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی و دارای 18 عبارت است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ جهت‌گیری و تگ مربوط و تگ شادکامی و تگ لذت‌بخش


 

 

مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)

 

معرفی

مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی در سال 1969 توسط واتسون و فرند برای ارزیابی اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی ساخته شد. این مقیاس دو جنبه از اضطراب را ارزیابی می‌کند: تجربه فشار، ناراحتی، ترس و اضطراب توسط فرد و اجتناب عمدی از موقعیت‌های اجتماعی. با این حال مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی یک مقیاس تک‌بعدی بوده و زیرمقیاسی ندارد. عبارت‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اضطراب و نبود اضطراب را در بر بگیرند تا سوگیری پاسخ‌ها کنترل شود. مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی یک ابزار خود سنجی 28 عبارتی است که آزمودنی باید با گزینش یکی از گزینه‌های درست یا نادرست مشخص سازد که آیا هر گویه در مورد وی درست است یا نه.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ فشار و تگ اجتناب و تگ اجتماعی و تگ تجربهمقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)

 

معرفی

پیوندهای بیرون از ازدواج، سخت‌ترین تجربه ارتباطی و عاطفی برای زوج‌هاست. زوج‌هایی که با مسأله خیانت روبرو می‌شوند واکنش‌های گوناگونی از خود نشان می‌دهند. برخی از این زوج‌ها برای بهبود پیوندها و بازسازی ساختار خانواده مراکز مشاوره را برمی‌گزینند و گروهی نیز راه جدایی. در هر صورت آسیب به دست آمده از خیانت و بی‌وفایی بر کسی پوشیده نیست. مقیاس نگرش به خیانت توسط مارک واتلی در سال 2006 تهیه شده است و دارای 12 عبارت است که هر پرسش در طیف هفت‌گانه‌ای امتیازدهی می‌شود.

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ نگرش و تگ خیانت و تگ زوج‌ها و تگ پیوندهای بیرونی


پرسشنامه تمایزیافتگی خود  (DSI)

 

معرفی

تمایزیافتگی مهم‌ترین مفهوم نظریه سیستم‌های خانواده است. این سازه، میزان توانایی فرد را در تفکیک فرآیندهای عقلی و احساسی نشان می‌دهد. با این مقیاس می‌توان افراد تمایزیافته را که شناخت ویژه‌ای از خود و باورهایشان دارند را از افراد تمایزنیافته که هویت تعریف شده‌ای ندارند و در بحران‌ها و مسایل بین فردی، همراه با موج عاطفی خانواده حرکت می‌کنند و در نتیجه اضطراب بالایی را تجربه می‌کنند، سنجید.

پرسشنامه تمایزیافتگی خود، نخستین بار در سال 1998 توسط اسکورون و فریدلیندر با 43 عبارت طراحی و اجرا شد. سپس در سال 2003 توسط اسکورون و اسمیت مورد تجدیدنظر قرار گرفت و پرسشنامه نهایی توسط جکسون با 46 عبارت و 4 عامل بر مبنای نظریه بوئن تنظیم شد. این پرسشنامه یک ابزار خودسنجی و خودگزارشی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد بکار می‌رود. این پرسشنامه، مقیاس بسیار سودمندی برای مشاوران و درمانگران است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ تمایزیافتگی و تگ تمایزنیافتگی و تگ خود و تگ موج عاطفی


 

به نام خدا

 

به آگاهی همکاران و دانشجویان گرامی می‌رساند

موسسه آزمون‌یار پویا به زودی

فهرست آزمون‌هایی که تازه آماده شده‌اند

را منتشر خواهد کرد برای دریافت این فهرست،

به سایت موسسه سر بزنید.

 

www.azmonyar.comنویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٦
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ فهرست و تگ آزمون‌ها و تگ نو و تگ 1393


 

 

مقیاس ناپایداری ازدواج  (MIL)

 

معرفی

شاخص ناپایداری ازدواج در سال 1987 توسط ادواردز و همکاران برای سنجش میزان ناپایداری ازدواج تهیه شد. این مقیاس با 14 عبارت برای سنجش میزان ناپایداری ازدواج و به ویژه احتمال بروز طلاق طراحی شده است. شاخص ناپایداری ازدواج  بر اساس این اندیشه شکل گرفته است که هنگام ارزیابی ناپایداری و احتمال طلاق در ازدواج، باید هر دو سطح رفتارها و شناخت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

این مقیاس به راحتی توسط مصاحبه‌گر قابل اجرا است و نمره آن در عرض چند دقیقه محاسبه می‌شود. اخیراً از شاخص ناپایداری ازدواج در مورد رفتارها و برداشت‌های ویژه استفاده شده و بسیار سودمند بوده است. این مقیاس می‌تواند به عنوان یک ابزار مشاوره مورد استفاده قرار گیرد تا به مشاورین در تشخیص دقیق‌تر نتایج مورد پیش‌بینی در رابطه با روابط زناشویی خاص کمک نماید.توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ ناپایداری و تگ ازدواج و تگ طلاق و تگ رفتارها


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo