پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

 

پرسشنامه خودکارآمدی صرع  (ESES)

 

معرفی

مفهوم خودکارآمدی از نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا (۱۹۹۷)، روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت­‌های فرد به توانایی­‌های خود در انجام وظایف و مسئولیت‌­ها اشاره دارد. نظریه شناختی ـ اجتماعی، مبتنی بر الگوی علیت سه جانبه (رفتار، محیط و فرد) است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک)، که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان‌شناختی اشاره دارد، تأکید می­‌کند. بندورا (۱۹۹۷)، مطرح می­‌کند که باور افراد به خود کارآمدی خویش، بخش عمده‌ای از خود آگاهی آنان را تشکیل می­‌دهد. وی برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود کارآمدی، چهار منبع مهم تشخیص داده است.

مقیاس خود کارآمدی صرع (ESES) با 33 عبارت، نیمرخ افراد با خود کارآمدی پایین و بالا را نشان می­‌دهد. زمانی که عملکرد فرد با هنجارهای فردی هماهنگ یا فراتر از آن باشد منجر به حفظ یا افزایش خود کارآمدی می‌شود در حالی‌ که عملکرد ضعیف و پایین­‌تر از هنجارهای فردی موجب کاهش خود کارآمدی می­­‌گردد.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ خودکارآمدی و تگ صرع و تگ بندورا و تگ شناختی ـ اجتماعی


 

پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

 

معرفی

پرسشنامه خودکارآمدی درد در سال 1989 به منظور ارزیابی خودکارآمدی درد بیمارن مبتلا به دردهای مزمن توسط نیکولاس ساخته شد. این پرسشنامه بر پایه مفهومی که بندورا از خودکارآمدی مطرح کرده است، قرار دارد. پرسشنامه خودکارآمدی درد یک ابزار خودگزارشی و دارای 10 عبارت است و هر عبارت، میزان ارزیابی بیمار از توانایی وی را برای انجام گروهی از فعالیت‌ها، با وجود درد بر اساس یک مقیاس لیکرت 7 درجه‌ای مورد پرسش قرار می‌دهد.


توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ خودکارآمدی و تگ درد و تگ بندورا و تگ مزمن


 

 

پرسشنامه خودکارآمدی سیگار(SSEQ)

 

معرفی

پرسشنامه خودکارآمدی سیگار برای ارزیابی کاربرد نظریه خودکارآمدی برای سیگار کشیدن تنظیم شده است. به عبارتی، آیا تغییر در باورهای فردی در باره‌ی توانایی فرد در اجرای موفقیت‌آمیز عمل می‌تواند دگرگونی در رفتار را ایجاد کند (کم شدن سیگار یا ترک آن؟) 
از آزمودنی خواسته می‌شود که هر 17 عبارت را بخواند و سپس ارزیابی کند که آیا می‌تواند بپذیرد که رفتار سیگار کشیدن خود را کنترل کرده و به برنامه کم سیگار کشیدن در آن موقعیت متعهد باقی بماند. این ابزار در بردارنده یک نمره کل است که نشان دهنده قدرت کلی قضاوت خودکارآمدی است. با این وجود، هنوز در مراحل اولیه رشد پرسشنامه خودکارآمدی سیگار توان بالقوه‌ای را در تحقیقات کلینیکی و کاربردی نشان می‌دهد.

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار  پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ خودکارآمدی و تگ سیگار و تگ باورها و تگ کلینیکی


 

قابل توجه همکاران‌ گرامی

 
*نرم‌افزار پرسشنامه‌ خودکارآمدی عمومی شرر*


در موسسه آزمون‌یار پویا آماده و تولید شده‌ و در فهرست نرم‌افزارهای حوزه روان‌شناسی و روان‌سنجی قرار دارد. در ضمن این پرسشنامه‌ به صورت مداد کاغذی هم موجود می‌باشد.

 

 

ورود به سایت آزمون یار  پویا

 

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ نرم‌افزار و تگ خودکارآمدی و تگ عمومی و تگ شرر


مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان

     مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در سال 1989 توسط کنلی به منظور سنجش میزان خودکارآمدی نوجوانان ساخته شد. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که داری 25 عبارت است، آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 7 درجه‌ای (از غیر ممکن=1 تا بیش از حد ساده = 7) مشخص سازد که هر یک از عبارات آزمون تا چه حد معرف شخصیت او است. مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان دارای 5 زیرمقیاس :قاطعیت اجتماعی (5 عبارت)، عملکرد در موقعیت های اجتماعی (5 عبارت)، شرکت در گروه های اجتماعی (5 عبارت)، جنبه های دوستی و صمیمیت (7 عبارت) و کمک کردن یا کمک گرفتن (3 عبارت) .

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 ورود به سایت آزمون یار پویا


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ مقیاس و تگ خودکارآمدی و تگ اجتماعی و تگ نوجوان


پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران دارای 17 عبارت است. شرر و مادوکس (1982) بدون مشخص کردن عوامل و عبارات آنها معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع را اندازه گیری میکند. روایی و اعتبار این مقیاس در ایران تایید شده است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ پرسشنامه و تگ خودکارآمدی


مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

(CDMSE-SF)

فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی در سال 1996 توسط بتز و همکاران به منظور ارزیابی باور فرد در مورد اینکه آیا قادر است با موفقیت تکالیف لازم برای تصمیم گیری شغلی را به انجام برساند، طراحی شده است. این آزمون بر پایه نظریه کرایت (1987) که پنج بعد را در تصمیم گیری شغلی دخیل می‌داند، تهیه شده و بنابراین دارای 5 زیرمقیاس: خود ارزیابی صحیح، جمع‌آوری اطلاعات شغلی، انتخاب هدف، برنامه‌ریزی برای آینده و حل مسئله است. هر زیرمقیاس دارای 5 عبارت است، بنابراین کل آزمون از 25 عبارت تشکیل یافته است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ مقیاس و تگ خودکارآمدی و تگ تصمیم گیری و تگ شغلی


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo