پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا

نسخه اصلاح شده مقیاس غربال‌گری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کودکان و نوجو

نسخه اصلاح شده مقیاس غربال‌گری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کودکان و نوجوان (SCARED-71)   معرفی اضطراب یکی از شایع‌ترین مشکلات روانی اجتماعی در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 511 بازدید

پرسشنامه فرآیندهای شناختی

  پرسشنامه فرآیندهای شناختی  (CPS) معرفی پرسشنامه فرآیندهای شناختی در سال 1989 توسط مارتینتی به منظور ارزیابی مؤلفه‌های زندگی تجسمی ساخته شد. این ابزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 384 بازدید
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
3 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
11 پست
اسفند 92
17 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
10 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
10 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
10 پست
دی 87
13 پست
اضطراب
8 پست
سلامت
2 پست
سالمندان
2 پست
افسردگی
3 پست
مقیاس
51 پست
برینک
1 پست
کنترل
4 پست
تعهد
3 پست
چالش
2 پست
سخت_رویی
1 پست
مرگ
3 پست
فنا_شدن
1 پست
استرس
5 پست
ابل
1 پست
بالینی
1 پست
زندگی
3 پست
تجسمی
1 پست
شناختی
4 پست
فرآیندها
1 پست
انگیزش
1 پست
دبستانی
1 پست
شکار
1 پست
شغل
2 پست
مدیریت
2 پست
هوش
3 پست
هیجانی
2 پست
جنوس
1 پست
بیمار
1 پست
درماندگی
1 پست
مصروع
1 پست
ننگ_صرع
1 پست
مارسیا
1 پست
صرع
2 پست
بندورا
2 پست
خانواده
17 پست
دوستان
1 پست
حمایتی
1 پست
رفتارها
4 پست
جوانان
2 پست
شاخص
6 پست
سازگاری
2 پست
قومی
1 پست
رابطه
2 پست
مساله
1 پست
خودکشی
4 پست
نوجوانان
3 پست
ارتباط
1 پست
زناشویی
4 پست
احترام
1 پست
اصلی
1 پست
کودکان
18 پست
ایستادگی
1 پست
پایداری
2 پست
ثبات
1 پست
غذایی
1 پست
باورهای
1 پست
غیرمنطقی
1 پست
خود
2 پست
شرط
1 پست
پذیرش
1 پست
بی‌قید
1 پست
شهر
1 پست
رانندگی
1 پست
ادراک
2 پست
خطر
2 پست
پایگاه
1 پست
اریکسون
1 پست
هویت_من
1 پست
پرخاشگری
3 پست
آشکار
1 پست
انتقاد
1 پست
عاطفی
1 پست
درگیری
1 پست
آمادگی
1 پست
محیط_کار
1 پست
صنعتی
1 پست
الگو
1 پست
پزشکان
1 پست
مرزی
1 پست
رفتار
3 پست
آیزنک
1 پست
ویلسون
1 پست
پژوهش
1 پست
شکوفایی
2 پست
بهزیستی
2 پست
بیماری
1 پست
اماس
1 پست
سازمانی
2 پست
شغلی
5 پست
نگرش
5 پست
مراقبت
1 پست
ارایه
1 پست
درازمدت
1 پست
مشکلات
1 پست
خانوادگی
2 پست
رفتاری
4 پست
پیامدهای
1 پست
چشمان
1 پست
وضوح
1 پست
دیداری
1 پست
استقامت
2 پست
ذهنی
1 پست
ترس
2 پست
اجتماعی
7 پست
بیزاری
1 پست
تفکر
2 پست
سبک
2 پست
افراد
1 پست
معتاد
1 پست
باورها
2 پست
منطق
1 پست
رایج
1 پست
هادسون
1 پست
جسمانی
1 پست
زوج‌ها
4 پست
فهمیدن
1 پست
تاملی
1 پست
دلبستگی
2 پست
همسر
1 پست
درمانی
1 پست
بررسی
1 پست
واسطه
1 پست
ذهن
1 پست
گلس
1 پست
باند
1 پست
دفاعی
1 پست
سبک‌ها
2 پست
وایلانت
1 پست
عملکرد
3 پست
انسان
1 پست
بلوم
1 پست
کسب_و_کار
1 پست
خدمات
1 پست
مدیران
2 پست
کارکنان
1 پست
کیفیت
1 پست
کارمندان
2 پست
شهروندی
1 پست
سازمان
2 پست
رهبری
2 پست
چندعاملی
1 پست
امید
2 پست
میلر
1 پست
اهداف
1 پست
آگاهی
2 پست
ساختار
1 پست
انسجام
1 پست
ارزیابی
6 پست
ارجاع
1 پست
سیاهه
1 پست
اورگون
1 پست
تغییرات
2 پست
نوجوان
3 پست
رویدادها
2 پست
محبت
1 پست
حمایت
1 پست
بدنی
2 پست
شایستگی
1 پست
هارتر
1 پست
گیلان
1 پست
معنوی
1 پست
هشیاری
1 پست
ایران
1 پست
میزان
1 پست
تحمل
1 پست
ناکامی
1 پست
موقعیت
1 پست
شرینگ
1 پست
بدن
1 پست
سنجش
5 پست
شخصیت
3 پست
کودکی
1 پست
توصیف
1 پست
توانمندی
1 پست
تغذیه
2 پست
وزن
1 پست
نگرانی
2 پست
افکار
4 پست
نفس
1 پست
عزت
1 پست
هری
1 پست
کلمن
1 پست
زاکرمن
1 پست
اسناد
1 پست
احساسات
1 پست
مثبت
3 پست
همکار
1 پست
پاداش
1 پست
فعال
1 پست
ارزش‌ها
2 پست
شادکامی
1 پست
مربوط
1 پست
لذت‌بخش
1 پست
تجربه
2 پست
فشار
1 پست
اجتناب
1 پست
خیانت
1 پست
نو
1 پست
فهرست
1 پست
1393
1 پست
ازدواج
2 پست
طلاق
2 پست
مکان
1 پست
نوویکی
1 پست
سیاسی
1 پست
سیمرمن
1 پست
موسسه
1 پست
تخفیف
1 پست
بک
2 پست
هرشفیلد
1 پست
تجزیه
1 پست
نیجنهویس
1 پست
بی‌تابی
1 پست
گلادو
1 پست
نوجوانی
2 پست
مسایل
1 پست
دوران
2 پست
قاطعیت
1 پست
دای‌لی
1 پست
عاطفه
1 پست
تعادل
1 پست
منفی
1 پست
اعتیاد
4 پست
مک_مولین
1 پست
گزارش
1 پست
والدین
3 پست
مقابله
2 پست
بزهکار
1 پست
بزرگ
1 پست
5_عامل
1 پست
استرنبرگ
1 پست
بیر
1 پست
روابط
1 پست
جیمز
1 پست
همدلی
1 پست
مردان
2 پست
نعوظ
1 پست
حالت
1 پست
صفت
1 پست
شخصی
2 پست
اسنادها
1 پست
غیرجنسی
1 پست
راتوس
1 پست
السون
1 پست
انریچ
1 پست
یادگیری
1 پست
گراشا
1 پست
ریچمن
1 پست
سرسختی
1 پست
کوباسا
1 پست
پرخوری
1 پست
خوردن
1 پست
وسواسی
1 پست
آماده
1 پست
پرسشنامه
68 پست
آزمون
8 پست
اشنایدر
2 پست
شنیداری
1 پست
تانگنی
1 پست
نیابی
1 پست
اختلال
2 پست
کانرز
1 پست
روانی
1 پست
اختلالات
2 پست
چک‌لیست
1 پست
شناسایی
2 پست
خرسندی
1 پست
تعارضات
1 پست
درد
2 پست
مزمن
1 پست
کارآمدی
1 پست
آلاباما
3 پست
جنسی
1 پست
زودرس
1 پست
انزال
1 پست
پرسشنامة
4 پست
تولد
1 پست
لارسون
1 پست
ویدمن
1 پست
رشد
1 پست
آیووا
1 پست
جامع
1 پست
انگیزه
1 پست
خردسالان
1 پست
جدایی
1 پست
همسران
1 پست
سلیگمن
1 پست
رضایت
1 پست
سیگار
1 پست
کلینیکی
1 پست
تشخیص
1 پست
فرآیند
1 پست
عمومی
1 پست
شرر
1 پست
پاسخ
1 پست
بچه‌ها
1 پست
والکر
1 پست
ورزش
3 پست
تنظیم
1 پست
دانشگاه
1 پست
خانه
1 پست
فرم_بلند
1 پست
عزت‌نفس
1 پست
پپ
1 پست
خصیصه
1 پست
حالتی
1 پست
وابستگی
1 پست
آنی
1 پست
شهودی
1 پست
عقلایی
1 پست
نگرش‌ها
1 پست
بدبینانه
1 پست
یانگ
1 پست
پارکر
1 پست
پشتکار
1 پست
تعارض
1 پست
کنزاس
1 پست
والدگری
1 پست
فرایک
1 پست
الگار
1 پست
دنولت
1 پست
وسواس
2 پست
جهانی
1 پست
بهداشت
1 پست
تدریس
1 پست
شخصیتی
3 پست
پترسون
1 پست
تصویر
1 پست
محیط
1 پست
وراثت
1 پست
کلونینجر
1 پست
آرنولد
1 پست
مشاوره
1 پست
خدا
1 پست
تصور
1 پست
ارداک
1 پست
وحشت
1 پست
عقاید
1 پست
زنان
1 پست
ترس_جنسی
1 پست
ناکارآمد
1 پست
ویسمن
1 پست
زونگ
1 پست
مقیاس‌
1 پست
خشم
1 پست
مدرسه
1 پست
شوخ_طبعی
1 پست
هگزاکو
1 پست
نماز
1 پست
شدت_لکنت
1 پست
سبک_هویت
1 پست
فراشناخت
1 پست
حل_تعارض
1 پست
امیدواری
1 پست
آموزش_spss
1 پست
اسیپو
2 پست
مادزلی
1 پست
مسلش
1 پست
رقابت
1 پست
آلپورت
2 پست
خویشتن
1 پست
حل_مشکل
1 پست
jdi
1 پست
تست
1 پست
پروتئوس
1 پست
مازهای
1 پست
اسپنس
1 پست
نئو
1 پست
اسلام
1 پست
عزن_نفس
1 پست