راهنمای مقیاس افسردگی مربوط به مرگ

 

راهنمای مقیاس افسردگی مربوط به مرگ

 (DDS)

معرفی

مقیاس افسردگی مربوط به مرگ یک ابزار 17 عبارتی است که در سال 1990 توسط تمپلر و همکاران به منظور سنجش میزان افسردگی مرتبط با مرگ طراحی شده است. اگر چه ابزارهای دیگری برای سنجش ترس یا اضطراب درباره مرگ ساخته شده‌اند، اما این مقیاس نخستین ابزار سنجش افسردگی مرتبط با مرگ گزارش شده است. مقیاس افسردگی مربوط به مرگ دارای شش زیرمقیاس است: ناامیدی ناشی از مرگ؛ تنهایی ناشی از مرگ؛ وحشت از مرگ؛ غم مرگ؛ افسردگی ناشی از مرگ؛ فنا شدن با مرگ. این مقیاس برای تعیین تغییراتی که به مرور زمان در اثر داغ‌دیدگی، بیماری لاعلاج و رویدادهای مختلف زندگی پدید می‌آید، یک مقیاس بالینی سودمند به شمار می‌رود. 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

/ 0 نظر / 226 بازدید