پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی[1](CTDI)

معرفی

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (ریکتس[2]،2003) یک ابزار خود گزارشی است که میزان تمایل به تفکر نقادانه را می‌سنجد. تفکر انتقادی، تفکری است با استفاده از راهبردها یا مهارت‌های شناختی، که احتمال دستیابی به بازده مطلوب را بالا می‌برد. این پرسشنامه دارای 33 عبارت و و سه زیرمقیاس: خلاقیت[3] (11 عبارت)، بالیدگی[4] (9 عبارت) و تعهد[5] (13 عبارت) است. این مقیاس پس از آنکه مور[6]، رود[7] و پنفیلد[8] (2003) به نتایج متفاوت و مهمی درباره پرسشنامه گرایش به تفکر نقادانه کالیفرنیا (CCTDI)[9] دست یافتند، طراحی شد. ریکتس سعی کرد یک مقیاس کوتاه‌تر، تاثیرگذارتر و پایاتر تهیه کند، پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی بر اساس مقیاس تفکر انتقادی فاسیون[10] (1990) ساخته شده است.


1. Critical Thinking Dispositions Inventory

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
/ 0 نظر / 128 بازدید