آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش‌دبستانی

آزمون شدت لکنت-3  در کودکان پیشدبستانی

آزمون شدت لکنت-3 (رایلی 1994) که آزمونی معتبر و شناخته شده در زمینه سنجش شدت لکنت در جهان است و کاربرد بالینی و پژوهشی وسیعی دارد به منظور ترجمه و سنجش پایائی آن در ایران انتخاب گردید. این آزمون به سنجش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی، دبستانی و بزرگسالان می­پردازد و لکنت را از سه بُعد فراوانی، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه مورد سنجش قرار می­دهد. در پژوهشی که توسط بختیار و همکاران (2010) انجام گرفت. آزمون شدت لکنت-3 (SSI-3) در کودکان پیش دبستانی 44 تا 80 ماهه (شامل 10 پسر و 2 دختر)  مورد بررسی قرار گرفت. این آزمون شامل بخش های فراوانی لکنت، دیرش لکنت و رفتارهای فیزیکی همراه است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
/ 0 نظر / 64 بازدید