مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده


مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده  

(FACES-III)

 

معرفی

مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده در سال 1986 توسط اُلسون و همکاران برای ارزیابی دو بعد اساسی کارکرد خانواده یعنی طراحی انسجام و انطباق‌پذیری شده است. اساس این ابزار، الگو مدور ترکیبی عملکرد خانواده است که توسط خود اُلسون مطرح شده است. براساس این الگو رفتار خانواده سه بعد اصلی دارد: انسجام، انعطاف‌پذیری و ارتباط. این مقیاس می‌تواند به‌سادگی با تغییر واژگان برخی از عبارت‌ها توسط زوج‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. مقیاس‌های درجه‌بندی بالینی برای درمان‌گرها نیز درمورد هر یک از این سه بعد عملکرد خانواده در دست است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

/ 0 نظر / 75 بازدید