پرسشنامه استقامت ذهنیپرسشنامه استقامت ذهنی  (MTQ - 48)

 

معرفی

جونز و همکاران (2007) استقامت ذهنی را به‌صورت زیر تعریف نمودند:

دارا بودن برتری روان شناختی طبیعی یا توسعه یافته که فرد را توانا می‌سازد به‌طور معمول بهتر از رقیبانش از عهده خواسته‌های متعدد که هنگام ورزش روی می‌دهد، بر‌آید.

این پرسشنامه توسط پیتر کلاگ  درسال 1982 ساخته شده است. پرسشنامه استقامت ذهنی دارای 48 عبارت بوده و شامل زیرمقیاس‌های چالش، تعهد، کنترل و اعتماد است. هر کدام از زیر‌مقیاس‌های اعتماد و کنترل از دو عامل تشکیل شده‌اند (کنترل هیجانی و کنترل زندگی؛ اعتماد به خود و اعتماد بین فردی) تشکیل شده است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 124 بازدید