پرسشنامه سبک‌های دفاعی


پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ)

 

معرفی

انجمن روان‌شناسی امریکا (1994) مکانیسم‌های دفاعی را الگوهایی از احساس‌ها، اندیشه‌ها یا رفتارهایی می‌داند که نسبتاً غیر ارادی‌اند و در پاسخ به ادراک خطر یا تعارض روانی، در قبال تغییر غیرمنتظره در محیط درونی یا بیرونی یا در پاسخ به ناهماهنگی شناختی شکل می‌گیرند (وایلانت،2000).

وایلانت که از مشهورترین پژوهشگران در حوزه مکانیسم‌های دفاعی است، دفاع را به 4 طبقه تقسیم می‌کند، شامل: دفاع‌های خود شیفته، دفاع‌های ناپخته، دفاع‌های روان‌آزرده و دفاع‌های پخته یا انطباقی. باند، گاردنر، کریستین و سیگال (1983) پرسشنامه‌ای خودآزما را در افراد به‌هنجار و بیمار، برای تعیین درک شخص از سبک دفاعی عادتی‌اش‌ تدوین کردند. پرسشنامه سبک دفاعی باند و همکاران بر پایه نظریه وایلانت استوار است. این پرسشنامه 67 ماده‌ای توسط باند و وایلانت (1986) تجدیدنظر شد و به 88 ماده افزایش یافت که 24 مکانیسم را وارسی می‌کرد.

اندروز و همکاران (1993) با این استدلال که 88 ماده‌ای خسته‌کننده ‌است، ماده‌های پرسشنامه را بر اساس یک مقیاس 9درجه‌ای به 40 ماده کاهش دادند. در تجدید نظر نهایی این  پرسشنامه 20 نوع مکانیسم دفاعی را در سه سطح پخته، نوروتیک و ناپخته مورد ارزیابی قرار می‌داد.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

/ 0 نظر / 116 بازدید