مقیاس آگاهی خانواده


مقیاس آگاهی خانواده (FAS)

 

 

معرفی

مقیاس آگاهی خانواده در سال 1985 توسط کلوزون و گرینبرای کفایت خانواده طراحی شد. این مقیاس با 14 عبارت برای ارزیابی قابلیت خانواده طبق الگوی قابلیت خانواده بیورزـتیمبرلون طراحی شده است. براساس این الگو می‌توان خانواده‌های دارای عملکرد بهینه را از خانواده‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری دارند براساس چند عامل تفکیک کرد. این عوامل عبارتند از: ساختار خانواده، اسطوره‌شناسی، گفتگوهای هدف‌مدار، استقلال اعضای خانواده و ماهیت ابراز در خانواده. این مقیاس می‌تواند برای همگی اعضای خانواده که توان فهمیدن پرسش‌ها را داشته باشند مورد استفاده قرار گیرد. مقیاس آگاهی خانواده از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست که حاوی دو پرسش است، آزمودنی باید مشخص سازد در هر پرسش کدام عبارت به بهترین وجه معرف خانواده‌ی وی است. در بخش دوم مقیاس که دارای 12 پرسش است، آزمودنی باید مشخص سازد که هر عبارت تا چه حد درمورد خانواده وی درست است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 238 بازدید