پرسشنامه احساسات مثبت

 

 

پرسشنامه احساسات مثبت  (PFQ)

 

معرفی

پرسشنامه احساسات مثبت در سال 1983 توسط اُلیری و همکاران برای سنجش احساسات مثبت فرد نسبت به همسرش ساخته شد. این مقیاس با 17 عبارت برای ارزیابی تأثیر عواطف مثبت یا عشق به همسر طراحی شده است. پرسشنامه احساسات مثبت چگونگی تأثیر رفتارهایی مانند نوازش، تنها بودن با همسر، بوسه و نزدیک همسر نشستن بر وی را می‌سنجد. این مقیاس در سطح مقطع هفتم مدرسه نوشته شده و به آسانی قابل اجرا و نمره‌گذاری است. این ویژگی‌ها آن را به ابزاری سودمند برای مشاوره و درمان زوج‌ها تبدیل می‌کند.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

/ 0 نظر / 45 بازدید