مقیاس فرزندپروری آرنولد

مقیاس فرزندپروری آرنولد[1]

پرسشنامه 30 عبارتی که توسط (آرنولد و همکاران، 1993) طراحی شده و با پاسخ به آن، بهترین توصیف از شیوه فرزندپروری در طی دو ماه گذشته بصورت خودسنجی و توسط خود والدین بدست می‌آید. این پرسشنامه سه الگوی انضباطی ناکارآمد والدین را می‌سنجد و بنا به قرارگیری نمره ایده‌آل در سمت راست یا چپ، تمامی 30 مورد برحسب 7 نمره (7-1) درجه‌بندی می‌شود. چنانچه نمرات پائین نشاندهنده فرزندپروری مطلوب و نمرات بالا بیانگر فرزندپروری ناکارآمد هستند.

 


1-Parenting scale Arnold  

  (از محصولات شرکتآزمون یار پویا)
 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید