مقیاس انگیزۀ پیشرفت

مقیاس انگیزۀ پیشرفت[1]

مقیاس انگیزۀ پیشرفت که در سال 1990 توسط انستیتوی علوم رفتاری[1] تهیه شده است، یک ابزار خودگزارشی است که انگیزۀ دست­‌یابی به پیشرفت‌های آیندة مرتبط با  شغل، خانواده و جامعه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این پرسشنامه از 13 عبارت تشکیل شده است که آزمودنی در یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای، میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آنها را بیان می‌کند. مقیاس انگیزۀ پیشرفت در آغاز برای استفاده در پژوهش زمینه یابی جوانی دنور ساخته شد و بعد از آن در مطالعات متعددی مورد استفاده قرار گرفت.


[1]. The Achievement Motivation Scale

 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا

[1]. Institute of Behavioral Science

 

/ 0 نظر / 31 بازدید