پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل

 

 

پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل (VIA-120)

 

معرفی

نسخه اصلی آزمون ارزش‌های فعال در عمل در سال 2004 توسط پترسون و سلیگمن برای سنجش توانمندی‌های شخصیتی افراد ساخته شد. این آزمون شش فضیلت جهانی: خرد، انسانیت، شجاعت، عدالت، میانه‌روی و تعالی که در همۀ ادیان و مذاهب به آنها اشاره شده و 24 توانمندی شخصیتی یعنی: کنجکاوی، علاقه به یادگیری، روشن‌فکری، خلاقیت، هوش اجتماعی، روشن‌بینی، شهامت، پشتکار، اصالت، مهربانی، عشق، شهروندی، انصاف، رهبری، خودتنظیمی، احتیاط، تحسین زیبایی، قدردانی، امید، معنویت، فروتنی، شوخ‌طبعی، سرزندگی و بخشش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. هر کدام از شش فضیلت از مجموعه‌ای از این توانمندی‌های رفتاری تشکیل یافته‌اند.

این آزمون یک ابزار خودگزارشی و دارای 240 عبارت است.

به دلیل بلند بودن نسخه 120 عبارتی آن ساخته شد.

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

/ 0 نظر / 104 بازدید