پرسشنامه چند بُعدی خشم مربوط به

پرسشنامه چند بُعدی خشم مربوط به
مدرسه

پرسشنامه چند بُعدی خشم مربوط به مدرسه در  سال 1998 توسط اسمیت، فورلانگ و بیتز به منظور ارزیابی ابعاد هیجانی، شناختی و  رفتاری خشم در محیط مدرسه ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی است که از  36 عبارت تشکیل شده است. پرسشنامه چند بُعدی خشم مربوط به  مدرسه دارای سه زیرمقیاس تجربه کردن خشم  (13 عبارت) ، خصومت (6 عبارت) و ابراز خشم (17 عبارت ) است. زیرمقیاس ابراز خشم خود  به  دو زیرمقیاس ابراز مخرب ( 9 عبارت) و سازگاری مثبت    ( 8 عبارت) تقسیم  می‌شود.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود  است.

ورود به سایت  آزمون یار  پویا
/ 0 نظر / 9 بازدید