مقیاس شخصیت کودکی

مقیاس شخصیت کودکی  (CPS)

 

معرفی

مقیاس شخصیت کودکی در سال 1974 توسط دیبل و کوهن برای سنجش توانمندی و شخصیت کلی کودک ساخته شد. پدر و مادر باید این مقیاس را که دارای 40 عبارت است تکمیل کنند تا به کمک آن توانمندی و شخصیت کودک سنجیده شود. مقیاس شخصیت کودکی براساس انتخاب 24 طبقه رفتاری که دامنه گسترده ویژگی‌های رفتاری کودکان را دربر می‌گرفت و دو مورد توصیفی رفتاری برای هر دسته طراحی شد. هر والد باید براساس یک مقیاس 7 درجه‌ای مشخص کند که این ویژگی چقدر در رفتارهای فرزندش در عرض دو ماه گذشته وجود داشته است.

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

/ 0 نظر / 205 بازدید