معرفی پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی

هوش اجتماعی عبارت است از توانایی برقراری روابط بین فردی در گروه و همکاری با دیگران، استفاده از توان ذهن و جسم برای برقراری ارتباط با دیگران و درک بهتر آنان، کسب این نگرش که دیگران را برای رشد و توسعه روابط بین فردی و رفتار دوستانه تشویق کنید و آگاهی از اینکه چگونه با دیگران دوست شده و آن را حفظ کنیم.

پرسشنامه هوش اجتماعی شامل ۴۵ عبارت بوده  و برای سنجش توانایی برقراری روابط بین فردی به کار می رود.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکتآزمون یار پویا)
/ 0 نظر / 12 بازدید