پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

معرفی

   هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در جهان مربوط است. هوش معنوی توانایی فهمیدن عمیق سؤالات معنوی و بینش درونی است که سطح‌هایی چندگانه از هوش است. هوش معنوی مفهوم آگاهی از معنویت به عنوان زمینه‌ای از وجود یا به عنوان نیروی زندگی خلاق از تکامل است. هوش معنوی  هوشیاری کامل درونی، آگاهی عمیق از جسم، ماده، ارواح و معنویت است.

این آزمون در سال 1387 توسط عبداله‌زاده[1] با همکاری مهدیه کشمیری و فاطمه عرب‌عامری روی دانشجویان هنجار شده است. گروه هنجاری 280 نفر بودند که 200 نفر از آنان دانشجوی دانشگاه منابع طبیعی گرگان و 80 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مرکز بهشهر بودند. از این تعداد 184 نفر دختر و 96 نفر پسر بودند. ابتدا پرسشنامه مقدماتی 30 سوالی توسط سازندگان آزمون تدوین گردید، و روی 30 نفر از دانشجویان اجرا گردید. پرسشنامه نهایی با 29 عبارت  و با دو زیرمقیاس "درک و ارتباط با سرچشمه هستی"  و "زندگی معنوی یا اتکاء به هسته درونی" تنظیم شد.


توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

 

/ 0 نظر / 65 بازدید