معرفی مقیاس خودکنترلی

مقیاس خودکنترلی

این آزمون در سال 2004 توسط پُرفسور تانجنی[1] و همکاران، تهیه شده و دارای 36 ماده است.  این آزمون با الهام از ابزارهای قبلی و برای برطرف کردن نواقص پرسشنامه‌هایی که برای سنجش خودکنترلی ساخته شده بود، تهیه شده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکتآزمون یار پویا)
/ 0 نظر / 27 بازدید