سنجش کیفیت خدمات

 

سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)

 

معرفی

خدمات در هر سازمانی می‌تواند به اشکال گوناگونی به کارکنان آن سازمان یا بخش مربوطه ارایه گردد و در واقع میزان کیفیت آن در راهبرد کارکرد فردی و گروهی کارکنان و مدیران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کند. ارایه‌ی خدمات به عواملی مانند نیازهای فردی و اجتماعی، تجارب پیشین و جایگاه کارمندان و مدیران بستگی دارد.  

سنجش کیفیت خدمات توسط هاریس در سال 2002 ساخته شده است. در این پرسشنامه به بررسی درک خدمات ارایه شده توسط سازمان یا رهبر به افراد مربوطه به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده، پرداخته شده است. این پرسشنامه از 14 عبارت و 5 زیرمقیاس تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 46 بازدید