پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان

 

پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان

(A-FILE)

 

معرفی

پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده ـ نوجوان در سال 1991 توسط مک کوبین و همکاران برای ارزیابی دیدگاه نوجوان در باره تغییرات خانواده به‌عنوان مقیاس میزان استرس خانواده ساخته شد. به‌ عبارت دیگر این مقیاس با 50 عبارت برای سنجش درک و تفسیر نوجوان از تحولات و رویدادهای زندگی خانواده‌اش طراحی شده است. در این مقیاس تحولاتی که طی سال گذشته رخ داده است مورد ارزیابی قرار گرفته و زیرمجموعه‌ای شامل 27 عبارت نیز به بررسی تحولات پیش از آن می‌پردازد. گزینش عبارات این پرسشنامه براساس پژوهش‌ها و تجربیات بالینی و دیگر ابزارهای موجود در زمینه‌ی تجربیاتی که نوجوان ممکن است به آن‌ها حساس باشد تهیه شده است. این پرسشنامه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سنجش میزان استرس خانواده از دیدگاه یک نوجوان به‌کار رود.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 51 بازدید