پرسشنامه تعهد سازمانی

 

پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه)

 

معرفی

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته مورد علاقه‌ی بسیاری از پژوهشگران رشته‌های رفتار سازمانی و روان‌شناسی، به‌ویژه روان‌شناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه‌ گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده‌ترین تغییر در این قلمرو، مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است.

پرسشنامه‌ تعهد سازمانی توسط میرو آلن (1997) طراحی شده است. این پرسشنامه 6 عبارتی، 3 بعد تعهد مداوم، تعهد مؤثر و تعهد اصلی در میان رهبران را به طور کلی مورد سنجش قرار می‌دهد (Wiswell, 2003).

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 68 بازدید