پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
دانشجویان

(CASES)

معرفی

         پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در سال 1988 توسط اون و فرامن به منظور اندازه‌گیری اعتقادات خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تهیه شده است. اون و فرامن در ساخت این پرسشنامه از نظرات 7 کارشناس  آموزش استفاده کردند. این آزمون دارای 33 عبارت است و بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای  لیکرت است و میزان اعتماد دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن، سوال پرسیدن، توجه  در کلاس، استفاده از کامپیوتر و غیره را می‌سنجد. به دلیل اینکه عبارت 28 مربوط به آزمایشگاه می‌شد و همه رشته‌ها درس آزمایشگاهی ندارند، در نسخه فارسی این سوال حذف شده است. بر این اساس تعداد عبارات به 32 سوال تقلیل یافته است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری
علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود
است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
/ 0 نظر / 128 بازدید