پرسشنامه هوش معنوی جامع

پرسشنامه هوش معنوی جامع

 (ISIS)

معرفی

     آزمون هوش معنوی دارای دو فرم کوتاه با 45 عبارت و فرم بلند با 83 عبارت است.  هر دو فرم هوش معنوی، 22 زیر مقیاس دارد.

      پایه نظری این پرسشنامه بر اساس تعریف آمرام (2007) از هوش معنوی است که بنا به این تعریف هوش معنوی یعنی بکار بردن و استفاده از منابع معنویت و ارزش‌ها در فعالیت‌های روزمره و ایجاد رضایتمندی از خود.

     مقیاس هوش معنوی در سال 2007 توسط آمرام و درایر ساخته شد. برای ساخت این پرسشنامه ابتدا براساس مطالعات والش (1999) ویژگی‌های افراد معنوی در ادیان مختلف مانند بودیسم، مسیحیت، اسلام، یهود، کنفوسیوسم، شمیسم و تائیسم شناخته و تعریف شد، سپس برای توسعه این تعاریف از ویژگی‌ها و خصوصیات افراد معنوی آمرام و درایر 71 مصاحبه با افرادی از دین‌های مختلف (بودیسم، مسیحیت، اسلام، شمیسم، پگن ،هندو،یهود، تائیسم و یوگا) انجام دادند، برای هر دین حداقل 4 مصاحبه انجام شد.

    بر اساس این مطالعات 22 ویژگی اصلی در همه ادیان به عنوان ویژگی افراد معنوی شناخته شد که در این پرسشنامه این 22 ویژگی در 7 گروه طبقه بندی شدند، که عبارتند از:

 1- هوشیاری (آگاهی، ترکیب کردن) 2- خوبی (زیبایی، قدرشناسی، لذت بردن)، 3- جهت‌گیری درونی (بصیرت و قوه درک ، استقلال)، 4- معنا و مفهوم (هدف، خدمت کردن)، 5- وجود و شخصیت (تجسم، بینش و بصیرت)، 6- حقیقت و صداقت (پذیرش و قبول، متفکر، خوش‌بینی، مسالمت‌آمیز، پذیرش خود)، 7- تمامیت و کلیت (تقدس و پاکی، وابستگی، مقدس و روحانی، خود برتر، تمرین و ممارست، خودداری)

این پرسشنامه در ایران توسط دکتر مریم حسینی ترجمه و هنجاریابی شده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
/ 0 نظر / 82 بازدید