مقیاس سخت رویی

 

مقیاس سخترویی  (HS)

معرفی

مقیاس سخت رویی توسط بارتون و همکاران در سال 1989 به منظور ارزیابی تاب‌آوری در برابر استرس تهیه شد. این آزمون یک ابزار 45 گویه‌یی است. تصور می‌شود که سخت‌رویی با چگونگی تفسیر و دیدگاهی که فرد نسبت به تجاربش دارد، پیوند داشته باشد. سه مؤلفه سخت‌رویی به عنوان زیرمقیاس‌های این آزمون در نظر گرفته شده‌اند که عبارتند از: تعهد، کنترل و چالش. سخت‌رویی با نحوه مقابله افراد با رویدادهای استرس‌زا پیوند دارد و نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که در شرایط فشارزا با سطوح بالای بهزیستی رابطه دارد.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 260 بازدید