هوش اجتماعی

 مقایسه هوش اجتماعی زنان و مردان

 

اگر خوب دقت کنید می بینید که بسیاری از خانم ها ، فاقد دوستان قدیمی سی ساله اند، یکی از دلایل نبود یک دوست قدیمی در زندگی خانم ها، وجود حسادت است. حسادت می تواند یک دوستی دیرینه را نیز ریشه کن کند !

 

در برخی موارد دیده می شود دو خانم که سال ها با هم دوست بوده اند، بر اثر خریدن یک پالتوی شیک که دیگری از عهده خریدن آن بر نیامده، رابطه دوستی خود را بریده اند.

 

خانم ها، هوش اجتماعی بسیار خوبی در شناخت مردم دارند، اما دوستان زیادی نداشته، ارتباطات غنی و دراز مدت لذتبخش اجتماعی نیز ندارند.

 

یکی از هنر های خانم ها، قطع ارتباط شوهران با دوستان قدیمی آنهاست. در واقع این حرکت خانم ها، بسیار زشت و مایه خجالت است.هر کس به دوستانی که دارد مفتخر است.دوستان جزو شناسنامه ما هستند.

 

اما خانم ها به این نکات هیچ توجهی ندارند، به سرعت از سال اول ازدواج به بعد کمر همت به قطع روابط چندین ساله شوهران خود با دوستانشان می بندند.

 

کار به جایی می رسد که در سال بیستم زندگی هیچ کسی سراغی از مرد مفلوک نمی گیرد.

 

دیگر برای او نه دوستی به جا مانده نه فامیلی. برخی از زنان، علاوه بر یاران و دوستان، پای مادر و خواهر و خاله و دایی را نیز از خانه خود می برند. شوهری می سازند از همه جا رانده ؛ منزوی ؛

 

بی کس و تنها و دست آخر ، در پایان یک نمایش تلخ و تراژیک، پای در یک کفش می کنند و از مرد جدا می شوند !

 

به عقیده ما، این رفتار از یک انسان، بسیار عجیب و شگفت آور است.

 

در یک تجقیق، پرسش نامه هایی تهیه کریم و از زنان پرسیدیم که چرا روابط شوهر خود را با دوستان و آشنایان و خانواده او می برند ؟

 

زنان در پاسخ نوشتند : یکی احق بود، یکی بد چشم بود، یکی سطح اقتصادی زندگی اش با ما تناسب نداشت، یکی هم در چنان موقعیت اجتماعی نبود که شایسته ارتباط ما باشد.

 

در پرسش نامه ای دیگر از آنها پرسیدیم که دوست دارید با چه کسانی رابطه داشته باشید ؟

 

بسیاری از زنان، این پرسش نامه ها را پر نکرده، سفید به ما باز گرداندند ! بعضی ها که به خود زحمت دادند در شرایط خود نوشتند : آن فرد باید انسان باشد !

 

شاید اشتباهی رخ داده بود، زیرا ما که نگفته بودیم حیوان باشد !

 

این تحقیق و نظایر آن به ما نشان می دهد که بسیاری از زنان نمی دانند که با چه کسانی می توانند معاشرت کنند، پس از دقت فراوان هم، اگر کسی را مناسب نشست و برخاست پیدا کنند، با هنری اعجاب آور به زودی آن رابطه را قطع می کنند.

 

حقیقت این است که این رفتار یک نقص به شمار می آید. این رفتار از کاستی در هوش اجتماعی فرد سر چشمه می گیرد.هوش اجتماعی خوب به ما کمک می کند که ارتباطات خود را با اطرافیان، دوستان و آشنایان به خوبی ادامه دهیم.

 

ما معتقدیم که پس از ازدواج باید رابطه های مجازی و مطبوع زوجین گسترش یابد.درواقع فرزندان ما هر چه بیشتر با مردم ارتباط داشته باشند، اطلاعات بیشتری کسب می کنند.اگر فرزندان ما در خانه تنها پدر و مادر را ببیند، دایره اطلاعات او بسیار محدود و کوچک باقی خواهد ماند، در حالی که اگر در هر ماه با بیست نفر معاشرت داشته باشد، هم اطلاعات افزون تری خواهد داشت، هم از توانایی سازگاری پیشرفته تری برخوردار خواهد شد.

 

در آینده، فرزندان ما با خانواده همسر خود، به راحتی سازگاری می یابند.

 

در واقع، یکی از دلایل ناسازگاری ما با خانواده همسران، این است که در دوران زندگی مجردی، تنها پدر و مادر را دیده ایم و بس !

 

اگر هم کسی بعد از سال و ماهی آمده است، بر ضد او چنان حرف هایی شنیده ایم که مپرس.

 

خانم ها بیش از آقایان پشت سر دیگران غیبت می کنند. این غیبت ها رابطه بچه ها را با دیگران تخریب می کند. شما در نبود کسی که امروز میهمان شما است تا آنجا که می توانستید، بد گفته اید، آنهم بدگویی در حضور بچه ها، اما امروز از او یک پذیرایی شایسته به عمل می آورید.

 

شما با این رفتار متناقض، سازمان ارتباطات کودک را مغشوش کرده اید.دیگر فرزند شما به هیچ کس اعتماد نخواهد کرد. او هیچ رفتار محبت آمیز و هیچ پذیرایی گرمی را علامت صمیمیت نخواهد گرفت. او می پندارد که همه مثل شما، در دل با دیگران بد هستند و در ظاهر تغظیم و تکریم می کنند !

 

بسیاری از خانم ها، سال ها زندگی را یا قهر می گذرانند یا در برنامه ریزی برای قهر؛ یا با کسی ارتباط ندارند، یا اگر ارتباطی دارند، موقتی است.

 

به دلیلی مشابه، در اختلافات زناشویی، خانم ها آغازگر مشاجره اند و آقایان پایان دادن به آن مشاجرات را به عهده می گیرند. گاهی خانم ها چنان دعوا را ادامه می دهند که کار را به قرار در محضر می کشانند !

 

در پایان نیز همه در محضر حاضر می شوند جز ایشان !

 

                            مقایسه هوش اقتصادی زنان و مردان

در هوش اقتصادی، خانم ها رتبه اول را دارند، آقایان رتبه دوم. هر زنی در هر طبقه و سطح اجتماعی و تحصیلاتی به مسائل اقتصادی فکر می کند.

 

درست به همین دلیل، در تمام دنیا، خانم ها به مشاغل اقتصادی گماشته می شوند. پشت صندق اغلب فروشگاه ها خانم ها نشسته اند.

 

دقت خانم ها در محاسبه اقتصادی با هیچ مردی قابل مقایسه نیست. حتی مردهای وسواسی نیز در امر محاسبه اقتصادی به پای خانم ها نمی رسند.

 

مرد وسواسی، فرد بسیار دقیقی است، اما در محاسبه اقتصادی از خانم ها عقب می ماند. برتری خانم ها در هوش اقتصادی دلیل آن است که مشاورین اقتصادی اغلب ثروتمندان معروف، خانم هستند.

 

شاهد دقیقی بر هوش اقتصادی خانم ها این است که در مملکت ما خانم ها با هر حقوقی زندگی را به خوبی اداره می کنند.چنان زندگی را اداره می کنند که وقتی وارد منزل آنها می شوید، هر چیزی را به جای خود می بینید. در یخچال چیزی دارند، در تزئینات منزل کاری کرده اند، البسه و پوشاک خوبی تهیه کرده اند. چنان کرده اند که به ظاهر، همه چیز را به زیبایی سامان داده اند.

 

برای کسب یک تجربه جالب خوب است وارد جمع های خصوصی خانم ها و آقایان شوید. جمع هایی مثل خوابگاه دانشجویی یا خوابگاه کارگری و امثال آن.

 

روزی که نزد آقایان می روید، هیچ چیز ندارند که خودشان بخورند گاه می بینید که حتی یک تکه نان نیز ندارند، در گرسنگی روزنامه می خورند !

 

شکل اتاق و نظافت آن اغلب گفتنی نیست !

 

آنها هر چه تخمه داشته اند خورده اند، و هر چه میوه داشته اند پوست کنده اند !

 

اما در مقابل، روزی که وارد خوابگاه دختران می شوید، در اتاق ها می بینید که روی یک میز لیوانی گذاشته اند که درون آن دو شاخه گل است. پوستر زیبایی روی دیوار زده اند، اتاق را در کمال نظافت نگه داشته اند. برای شما که میهمان هستید، چیزی دارند، دو تا سیبی می آورند یا دو شیرینی !

 

هوش اقتصادی زنان چنان توفیقی به زنان داده است که در زندگی، آنها مردان را اداره می کنند.

 

به مناسبت همین کلام، از خانم ها می خواهم که در این مدیریت اقتصادی راه اعتدال پیشه کنند، وقتی آقایان همه زندگی را به اختیار شما گذاشتند، شما هم برای گذران عادی زندگی آقایان، چیزی در نظر بگیرید. آنها را با جیب خالی روانه کوچه و خیابان نکنید.

 

خانم ها در تمام طبقات اجتماعی، مدیریت اقتصادی بهتری نسبت به آقایان همان طبقه اجتماعی دارند.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید