پرسشنامه کیفیت خواب

پرسشنامه کیفیت خواب[1]

 

این پرسشنامه با هدف بررسی کیفیت خواب در طی یک ماه گذشته ساخته شده و شامل 18 عبارت است. تعداد بسیاری از مطالعات انجام شده میزان اعتبار و پایایی بالایی این پرسشنامه را نشان داده‌اند. عنوان شده است که این پرسشنامه کیفیت خواب بد را از خوب افتراق می‌دهد.

هفت زیرمقیاس تشکیل دهنده پرسشنامه

1ـ کیفیت ذهنی خواب (Subjective sleep quality

2ـ تأخیر در به خواب رفتن (Sleep latency)

3ـ طول مدت خواب  ((Sleep duration

4ـ خواب مفید  (Sleep efficiency)

5ـ اختلالات خواب  (Sleep disturbances)

6ـ مصرف داروهای خواب آور (Use of sleep medications)

7 ـ اختلال عملکرد روزانه (Day time dysfunction)

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکتآزمون یار پویا)

[1] - Pittsburgh SleepQuality Index

 

/ 0 نظر / 164 بازدید