مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی

 

 

مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)

 

معرفی

مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی در سال 1969 توسط واتسون و فرند برای ارزیابی اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی ساخته شد. این مقیاس دو جنبه از اضطراب را ارزیابی می‌کند: تجربه فشار، ناراحتی، ترس و اضطراب توسط فرد و اجتناب عمدی از موقعیت‌های اجتماعی. با این حال مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی یک مقیاس تک‌بعدی بوده و زیرمقیاسی ندارد. عبارت‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اضطراب و نبود اضطراب را در بر بگیرند تا سوگیری پاسخ‌ها کنترل شود. مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی یک ابزار خود سنجی 28 عبارتی است که آزمودنی باید با گزینش یکی از گزینه‌های درست یا نادرست مشخص سازد که آیا هر گویه در مورد وی درست است یا نه.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

/ 0 نظر / 67 بازدید