معرفی مقیاس اضطراب اسپنس

مقیاس اضطراب اسپنس[1](نسخه کودکان)

مقیاس اضطراب اسپنس از 45 عبارت تشکیل می‌شود که 38 عبارت آن نمره‌گذاری شده و شش عبارت آن که عبارت‌های پرسشی مثبت هستند، محاسبه نمی‌شوند. همچنین دارای یک سؤال باز است که کودک به طور تشریحی به آن پاسخ خواهد داد و برای سنین 8 تا 15 سال تهیه شده است.

زیر مقیاس‌ها

  1. ·        هراس و ترس از فضای باز
  2. ·        اضطراب جدایی
  3. ·        ترس از آسیب فیزیکی
  4. ·        ترس اجتماعی (فوبی)
  5. ·        وسواس عملی ـ فکری
  6. ·        اضطراب عمومی

       توجه : این آزمون در شرکت آزمون یار پویا آماده ارایه به دانشجویان و متخصصان است. 

آزمون یار پویا

 

[1] - Spence children’s Anxiety scale (SCAS)

/ 0 نظر / 160 بازدید