سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون

 

سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون  (OMHRC)

 

معرفی

سیاهه‌ی ارجاع سلامت روان اورگون در سال 1988 توسط کورکوران برای شناسایی جوانان نیازمند ارجاع برای بررسی سلامت روان در دادگاه جوانان تهیه شد. این ابزار یک فهرست بازبینی 32 موردی است که 31 مورد آن علایم ویژه سلامت روان یا مشکلات روانی که ممکن است نیاز به ارجاع برای بررسی سلامت روان داشته باشد را دربرمی‌گیرد. مورد پایانی مربوط به داوری پاسخ‌دهنده در مورد نیاز به ارجاع برای بررسی سلامت روان است. نمرات کل می‌توانند برای سنجش شدت مشکلات روانی استفاده شود. سیاهه‌ ارجاع سلامت روان اورگون در سه نسخه‌ی موازی ارایه شده است تا نیاز به ارجاع برای بررسی سلامت روان را از دیدگاه جوانان، والدین آن‌ها و یکی از مسئولین دادگاه جوانان یا سیستم سلامت روان بررسی نماید. در این جا نسخه‌ گزارش شخصی جوانان ارایه شده است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 52 بازدید