معرفی پرسشنامه استرس هری

معرفی پرسشنامه استرس هری[1]

هرگونه اختلال که سلامت روانی و آرامش جسمی افراد را بر هم بزند استرس نام دارد و این اختلال زمانی رخ می دهد که بدن باید کارهایی بیش از حد توانایی خود انجام دهد. نتیجه استرس برای اشخاص ، خانواده ها ، جامعه و سازمانهایی که دچار استرس سازمانی هستند ، بسیار زیان آور است.

فشار روانی اغلب پیامدهای منفی در زندگی بدنبال دارد. شکست‌ها ، بیماری‌ها‌ ، مشکلات اغلب منجر به ایجاد فشار روانی می‌شود. همچنین فشار روانی عاملی است برای ارتقای شغلی ، جابجایی‌ها و از این قبیل.

استرس بلند مدت ، یکی از شایعترین علل بیماری هایی مانند فشار خون بالا و سایر بیماری های قلبی ، شناخته شده است . امروزه اعتقاد بر این است که استرس بلندمدت می تواند خطر ابتلا به بیماری های روحی – روانی را افزایش دهد و همچنین تغییرات رفتاری که به واسطه استرس ایجاد می شوند با کاهش میزان مشخص سلامت جسمی ارتباط دارند

این پرسشنامه توسط دکتر اس.چاندران هری[2] در سال 2005 برای سنجش فشار روانی در موقعیت‌های مختلف زندگی تهیه شده است.  این آزمون شامل 66 عبارت است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکت آزمون یار پویا)

[1] - Hari’s Stress Inventory

[2]- Hari s.Candran

/ 0 نظر / 140 بازدید