شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده

 

شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده

 (FACI8)

 

معرفی

شاخص دلبستگی و تغییرپذیری خانواده در سال 1996 توسط مک کوبین، تامپسون و الوِر به‌منظور سنجش عملکرد خانواده ساخته شد. این مقیاس دارای 16 عبارت است. این مقیاس بر اساس این مفهوم تهیه شده که خانواده‌ها و جوانان سبک‌های خاص رفتاری را ایجاد می‌کنند که قابل شناسایی و اندازه‌گیری است و می‌تواند پیش‌بینی کند که کدامیک از جوانان و نوجوانان به احتمال بیشتر به مراقبت‌های شبانه روزی پاسخ می‌دهند و پس از درمان، زندگی موفقیت آمیزتری دارند. این شاخص دارای دو زیرمقیاس دلبستگی و تغییرپذیری است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

/ 0 نظر / 80 بازدید