پرسشنامه چند عاملی رهبری

 

پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ)

 

معرفی

از نقطه‌نظر سازمانی، رهبری به‌عنوان یک فرایند، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت‌های اعضای یک گروه و به‌عنوان یک صفت، به معنی مجموعه‌ای از ویژگی‌ها است. رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد. پرسشنامه چند فاکتوری رهبری توسط باس در سال 1985 طراحی شده است. این پرسشنامه در 4 نوبت ویرایش گردیده است. در این پرسشنامه به بررسی رفتارها و روابط مدیر یا رهبر گروه پرداخته شده است و نوع رهبری را با توجه به استعدادهای رهبر یا مدیر گروه مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین در این پرسشنامه نوع تعاملات رفتاری بین رهبر و اعضا در سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد. پرسشنامه رهبری 3 زیرمقیاس رهبری تحول‌گرا را مورد بررسی قرار می‌دهد و از 9 عبارت تشکیل شده است.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 71 بازدید