پرسشنامه هوش هیجانی شوت

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

این پرسشنامه توسط شوت و همکاران در سال 1998 بر اساس مدل نظری هوش هیجانی سالوی و مایر (1990) و برای سنجش هوش هیجانی نوجوانان ساخته شده است.

در مجموع شامل 33 ماده، است:

1-    ارزیابی و ابراز هیجان دارای 13 ماده (مانند فکر می‌کنم درک پیام‌های غیرگفتاری دیگران مشکل است)؛

2-    تنظیم هیجان دارای 10 ماده ( مثل من به دنبال فعالیت‌هایی هستم که مرا خوشحال می‌کنند)،

3-    بهره‌برداری از هیجان دارای 10 ماده (مانند زمانی‌که تغییری در حالت هیجانی خود احساس می‌کنم، دوست دارم به ایده‌های نو دست پیدا کنم).

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکتآزمون یار پویا)
/ 0 نظر / 156 بازدید