مقیاس تحمل ناکامی


مقیاس تحمل ناکامی

 

معرفی

هدف این مقیاس سنجش میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف است. از آن جایی که مقیاسی برای سنجش تحمل ناکامی در ایران وجود نداشت این مقیاس برای نخستین بار در ایران ترجمه و ویژگی‌های روان‌سنجی آن بررسی شد (بابارییسی و همکاران، 1393).

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

/ 0 نظر / 123 بازدید