# اضطراب

پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی

    پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی  (SAT)   معرفی پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی در سال 1984 توسط هارتمن برای مؤلفه شناختی اضطراب اجتماعی ساخته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید

پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان

پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان(SCARED)[1] این آزمون که یک ابزار خودگزارشی است، توسط بیماهر (1999) به منظور ارزیابی علائم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 558 بازدید