# تجسمی

پرسشنامه فرآیندهای شناختی

  پرسشنامه فرآیندهای شناختی  (CPS) معرفی پرسشنامه فرآیندهای شناختی در سال 1989 توسط مارتینتی به منظور ارزیابی مؤلفه‌های زندگی تجسمی ساخته شد. این ابزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 384 بازدید