# زندگی

پرسشنامه فرآیندهای شناختی

  پرسشنامه فرآیندهای شناختی  (CPS) معرفی پرسشنامه فرآیندهای شناختی در سال 1989 توسط مارتینتی به منظور ارزیابی مؤلفه‌های زندگی تجسمی ساخته شد. این ابزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 384 بازدید

پرسشنامه امید به زندگی میلر

  پرسشنامه امید به زندگی میلر    معرفی پرسشنامه‌ی میلر از گونه‌ی آزمون‌های تشخصیی است که نخستینبار برای سنجش امیدواری بیماران قلبی در آمریکا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 321 بازدید