# شناختی

پرسشنامه فرآیندهای شناختی

  پرسشنامه فرآیندهای شناختی  (CPS) معرفی پرسشنامه فرآیندهای شناختی در سال 1989 توسط مارتینتی به منظور ارزیابی مؤلفه‌های زندگی تجسمی ساخته شد. این ابزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 384 بازدید

پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان

    پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)   معرفی پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان در سال 1983 توسط زاتس و چیسین برای ارزیابی شناخت‌های مربوط به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 234 بازدید