# مقیاس

راهنمای مقیاس خودکارآمدی عمومی

 مقیاس خودکارآمدی عمومی[1]  (GSE) معرفی مقیاس خودکارآمدی عمومی در سال 1979 توسط شواتزرو جروسلم، به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ساخته شد. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 197 بازدید