# مقیاس

مقیاس چند رویکردی گرایش به خودکشی

مقیاس چند رویکردی گرایش به خودکشی (MAST)   هدف: اندازه‌گیری میزان گرایش به خودکشی در نوجوانان. معرفی این مقیاس یک ابزار با 30 عبارت است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد

مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد  ((SOCRATES پرسشنامه فردی مصرف مواد  (SOCRATES 8D) معرفی مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 205 بازدید

راهنمای مقیاس خودکارآمدی عمومی

 مقیاس خودکارآمدی عمومی[1]  (GSE) معرفی مقیاس خودکارآمدی عمومی در سال 1979 توسط شواتزرو جروسلم، به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ساخته شد. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید