# مقیاس

مقیاس سازگاری اجتماعی

مقیاس سازگاری اجتماعی[1] (SAS) معرفی مقیاس سازگاری اجتماعی به عنوان یک مقیاس برآیند برای ارزیابی درمان دارویی و روان درمانی بیماران افسرده طراحی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید