مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر

 

مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر

 

معرفی

ادراک شایستگی داوری کلی فرد و ارزش‌گذاری درمورد خود است و به فرایند آگاهی فرد از ویژگی‌های شخصی­ خود، چگونگی پیوند با دیگران و نظرش نسبت به ظرفیت و توانایی­‌های او اشاره دارد.

هارتر (1982) مقیاس ادراک شایستگی کودکان را برای ارزیابی ادراک شایستگی در زمینه‌های جسمانی، اجتماعی، شناختی و ارزشمندی کلی فرد ساخته است. این مقیاس به عنوان یک آزمون خود‌گزارشی است که عمدتاً سه ناحیه مجزا را مورد ارزیابی قرار می­‌دهد: ادراک شایستگی شناختی، شایستگی اجتماعی در برخورد با همسالان و شایستگی جسمانی با تمرکز بر بازی و فعالیت‌های ورزشی در هوای آزاد. خرده‌آزمون چهارم این مقیاس متمرکز بر خودارزشمندی کلی است که مهارتی مستقل است.

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 370 بازدید