خودکنترلی

خودکنترلی

محمد مجدیان کارشناس ارشد روان شناسی

ظرفیت انسان برای اِعمال خودکنترلی،  به طور بحث انگیزی یکى از قدرتمندترین توانایی‌ها و موجب سازگاری سودمند در روان انسانى است. افراد وقتى بتوانند  بین خود و محیطشان هماهنگی و سازگاری مطلوبی ایجاد کنند، شاداب‌ترین و سالم‌ترین شرایط را خواهند داشت و سازگاری مى‌تواند اساساً با تغییر دادن خود در جهت تطابق با جهان پیرامون، بهبود یابد (راثبوم، وایز و اسنایدر، 1982). علاوه بر این، توانایی خود برای اجتناب از تکانه‌های ضداجتماعى و همنوا شدن با نیازهای زندگى گروهى که از نشانه زندگى متمدن  است را فراهم مى‌کند.

حتی امروزه به نظر می‌رسد، بسیاری از مشکلات عمده فردی و اجتماعی، ناشی از نقص در خودکنترلی باشد (بامیستر، هیترون و تیس،1994). این گونه یافته‌ها، مبانی چند بُعدی برای این فرضیه وسیع را هدایت می‌کند که ظرفیت بالا در خودکنترلی، موجب سازگاری مطلوب و توانمند شدن فرد برای زندگی شادتر و سالم‌تر می‌شود.

یافته‌های پژوهشی و برداشت‌های محققان، پیشنهاد می‌کند که اساساً افراد در دارا بودن ظرفیت خودکنترلی با هم متفاوتند. برخی از مردم بهتر از دیگران می‌توانند زندگیشان را اداره کرده، خشمشان را کنترل کنند، تغذیه متعادلی داشته باشند، به تعهداتشان عمل کنند، پس‌انداز داشته باشند، ثبات شغلی داشته و رازدار باشند و از این قبیل.

/ 0 نظر / 46 بازدید