پرسشنامه فراشناخت حالتی

پرسشنامه فراشناخت حالتی

پرسشنامه فراشناخت حالتی در سال 1996 توسط اونیل[1] و عابدی و با هدف طراحی ابزاری به منظور  به دست آوردن اطلاعاتی در مورد مهارت های لازم برای حل یک تکلیف پیچیده (توانایی تفکر سیستماتیک دانش آموزان در مورد یک تمرین) ساخته شد. پینتریچ[2] و دیگروت[3] (1990) فراشناخت را به عنوان راهبردهایی برای برنامه ریزی،  بازبینی و تغییر شناخت فرد تعریف کرده اند. به عبارت دیگر اونیل و عابدی معتقدند فراشناخت به معنای بررسی آگاهانه و مداوم خود در مورد رسیدن به هدف و در صورت لزوم انتخاب و به کارگیری راهبردهای مختلف است.  آنها محتوای سوالات پرسشنامه را نیز بر مبنای این تعریف طراحی کرده اند . این آزمون دارای 20 عبارت و چهار زیرمقیاس: آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و بررسی خود است،


2. O'Niel

3. Pintrich

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
/ 0 نظر / 45 بازدید